පාර්ලිමේන්තු සැසිය මිනිත්තු 45යි
( අම්ත් මධුරංග ) 2018-02-20 14:01:49
Comments - 0       Views - 1107

අද පස්වරු 1.00ට රැස් වූ පාර්ලිමේන්තුවේදී බරපතළ වංචා දූෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තාව පිළිබඳව විවාදයට ගැණිනි.

එම වාර්තාව සිංහල බසින් පමණක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන නිසා දෙමළ ජාතික සංවිධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, වාර්තාව දෙමළ බසින් පරිවර්තනය කර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. 

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තැබුණු අතර පාර්ලිමේන්තු සැසිය මිනිත්තු 45කින් නිමාවට පත්විය.

Parliament_3_1 copy copy

පාර්ලිමේන්තු සැසිය මිනිත්තු 45යි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :