හම්බන්තොට වරාය මුදල් ශ්‍රී ලංකා ගිණුමට බැරවේ
( ෂමිල පෙරේරා ) 2017-12-26 13:55:29
Comments - 0       Views - 1333

හම්බන්තොට වරාය මෙහෙයුම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඇති කරගන්නා ලද ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත ලැබිය යුතු ඇ.ඩො.මිලියන 292.1ක මුදල ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන එක්සත් ජනපද ඩොලර් ගිණුම වෙත බැරවී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ සීමාසහිත චයිනා මර්චන්ට් පෝර්ට් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම් අතර හම්බන්තොට වරාය මෙහෙයුම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙම ගිවිසුම ඇති කරගන්නා ලදී.

හම්බන්තොට වරාය මුදල් ශ්‍රී ලංකා ගිණුමට බැරවේ සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :