2018 අයවැය යෝජනා පාර්ලිමේන්තුවට

2018 අයවැය යෝජනාව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අද(09) පස්වරු 3.00ට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.

මෙම අයවැය වර්තමාන ආණ්ඩුවේ තෙවැනි අයවැය වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ 72 වැනි අය වැය වේ.


18:10 - සම්පූර්ණ අයවැය කතාව                           Download PDF

17:49 - පාර්ලිමේන්තුව හෙට (10දා) පෙරවරු 9.30 දක්වා කල් දැමේ. 

17:40 - අයවැය සමීක්ෂණය සඳහා ඒකකයක් ස්ථාපිත කරනවා.

17:40 - 2018/4/1 සිට කෙටි පණිවිඩ අලෙවි ප්‍රචාරයන් සඳහා පණිවිඩයකට ශත 25ක ගාස්තුවක් අයකරනවා.

17:39 - පානීය නොවන මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා රුපියල් 15ක බද්දක් අයකරනවා.

17:38 - සුරාබදු ආදායම් කළමනාකරන පද්ධතියක් හඳුන්වා දෙනවා.

17:38 - දුම්වැටි ආනයන හා සුරුට්ටු ආනයන බලපත්‍ර නිකුත් කරනවා.

17:37 - 2018/1/1 සිට ආනයනට අදාළ සියලු ලියකිලිවිලි මෙහෙයවීම ස්වයංක්‍රීය සිදුකරනවා.

17:36 - නිර්බාධක වෙළඳාම දියුණු කරනවා. නව රේගු පනතක් හඳුන්වා දෙනවා. 

17:36 - 2018/4/1 සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි බැංකු ගණුදෙනු මත රුපියල් 1000ට ශත 20ක් පරිදි ණය ආපසු ගෙවීමේ බද්දක්.

17:35 - 2018 වසර සඳහා සිදුකිරිමට නියමිත රාජ්‍ය අයෝජන අඩු කරන්නේ නෑ.

17:35 - 2018 වසරට ණය ආපසු ගෙවීමට බිලියන 1970ක් තිබෙනවා.

17:34 - සෑම වසරකම බිලියන 600ක කල්පිරේන බැඳුම්කර තබෙනවා.

17:34 - රුපියල් බිලියන 7000ක ණයක් ඉදිරි වසර තුනේදී ගෙවන්න වෙනවා.

17:33 - පාරිභෝගික අධිකාරිය හා පනත ශක්තිමත් කරනවා.

17:33 - ගාසතුවකින් තොරව පොදු ස්ථාන වල සිල්ලර වෙළඳසැල් ස්ථාපනය කරනවා. පෞද්ගලික අංශයේ මූලිකත්වයේ ආරම්භ කරනවා.

17:30 - අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලයේ මෙහෙයුම් මේ වසරේ සිට ක්‍රියාත්මකයි. ඒ සඳහා මිලියන 1500ක් වෙන්කරනවා.

17:27 - වසන්තම් රූපවාහිනය සංවර්ධනය කරනවා.

17:27 - යාපනයට නව ආර්ථික මධ්‍යස්ථායක් ඉදිකරනවා.

17:26 - මයිලඩි වරාය සංවර්ධනය කරනවා.

17:26 - ආහාර සැකසුම් මධ්‍යස්ථා දෙකක් වෙන් කරනවා.

17:24 - උතුරට තවත් නිවාස 50000ක් ඉදිකරනවා.

17:23 - යුද්ධය දිනුවාට අපි ජනතාව දිණුවේ නෑ.

17:22 - රජයේ සේවයකයන්ට වාහන සඳහා ලබාදෙන බදු සහනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරනවා.

17:22 - 2016න් පසු විශ්‍රාමිකයන්ට ජීවිතාන්තය තෙක් අග්‍රාහාරය ලබාදෙනවා.

17:21 - රාජ්‍ය සේවකයන් 500ට වැඩි ආයතන වල ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඉදිකරනවා.

17:21 - රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් විෂමතා සඳහා පූර්ණ අධ්‍යනයක් කරනවා.

17:21 - පාළාත් පාලන ආයතනවල ශක්තිය වර්ධනය කරනවා.

17:20 - රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් සඳහා ඒකාබද්ධ වැටුප් ක්‍රමයක්.

17:20 - ඒකාබද්ධ භාණ්ඩාගාර තොරතුරු කළමණාකන පද්ධතිවක්.

17:20 - ICTA වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 2000ක් වෙන්කරනවා.

17:19 - ඩිජටල්කරණය තුළින් රජයේ සේවා විධිමත් කරනවා.

17:18 - නැගි එන මැදි හා ඉහළ ආදායම් ලබන ජනතාව සිටින නගර ආශ්‍රිතව විනෝදාත්මක පහසුකම් ලබාදෙනවා. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ මධ්‍යස්ථානයක් මොරටුවේදී ඉදිකරනවා.

17:17 - ආගමික ස්ථාන සංරක්ෂණය කරනවා. කලාව හා කලා ශිල්පීන් ආරක්ෂා කරනවා.
බෞද්ධ පුස්තකාලයක් අරඹීමට මිලියන 50ක් වෙන්කරනවා. ආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණයට රුපියල් මිලියන 250ක්. අනුරාධපුර, ශ්‍රී පාදය, මඩු, නල්ලූර් විශ්‍රාම ශාලා ඉදිකිරීමට මිලියන 100ක් වෙන්කරනවා.

17:15 - ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවට රුපියල් බිලියන 2.5ක ප්‍රාග්ධනයක් ලබාදෙනවා.

17:14 - ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ ශක්තිමත් කරනවා.

17:13 - බාල අපරාධකරුවන් හා වින්දිතයන් අධිකරණය රැගෙන යාමේදී ගැටලු සඳහා පිළියමක් ලෙස ඔවුන්ව වෙන්ව ප්‍රවාහනය කිරීමට වාහන මිලදී ගන්නවා.

17:12 - අධිකරණ තුළ ගොඩගැසි ඇති මූල්‍ය, දූෂණ ඇතුළු අඩු විශාල නඩු ප්‍රමාදවීම් වැළැක්වීම සඳහා අධිකරණ පරිපාලන කටයුතු වේගයත් කිරිමට නවීන ශව්‍ය දෘෂ්‍ය පටිගත කිරීමේ විශේෂ උසාවියක් වෙනුවෙන් මිලියන 25ක්.

17:10 - ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ අන්තර්ජාල විමර්ශන අංශය බලාත්මක කරනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා සඳහා වැඩි අවස්ථා ලබාදී තිබෙනවා. 

17:09 - ප්‍රජාපොලිස් කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් වෙන්කරනවා. පොලිස් හා අපරාධ කටයුතු පිළිබඳ විශ්වවිද්‍යාලයක් ඉදිකරනවා.

17:08 - සහසර වෙනුවෙන් පෞද්ගලික අංශයේ සහාය ගන්නවා. ඒකාබද්ධ කාලසටහන් ස්ථාපිත කරනවා.

17:07 - කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ නගර සංවර්ධනය කරනවා. මධ්‍යම අධිවේගය ඉදිරියට ගෙන යනවා. ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කරනවා. ගංවතුරෙන් මාර්ග යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමට මිලියන 4000ක්.

17:06 - රටේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක්. ගාල්ල, මහනුවර, යාපනය සංවර්ධනයට මිලියන 12000ක්.

17:05 - නාගරික පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතියට රුපියල් මිලියන 24000ක් වෙන්කරනවා.

17:05 - ඒකාබද්ධ ගංවතුර පාලන ක්‍රමයක් කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශයන් සඳහා හඳුන්වාදෙනවා.

17:04 - මැදි ආදායම් ලාභීන් වෙනුවෙන්  සාධාරන මිලකට නිවාස මිලදී ගැනීමට රජය මැදිහත් වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙය පුළුල් කිරිමට කටයුතු කරනවා.

17:04 - වැවිලි කර්මාන්තයේ යෙදෙන ජනතාව වෙනුවෙන් නිවාස 25000කට රුපියල් මිලියන 2000ක්.

17:03 - උතුරු නැගෙනහිර යළි පදිංචි කිරිමේදි නිවාස ඉදිකිරීමට තවත් මිලියන 3000ක් වෙන්කරනවා.

17:03 - නාගරික ජනාවාස වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 17.5ක් ලබන වසරට වෙන්කරනවා.

17:02 - අඩු ආදයම් ලාභීන් වෙනුවෙන් නිවාස ඒකක 20000 ක් 2020 දී ලබාදෙනවා.

17:01 - මත්පැන් මත ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද 2018/4/01 සිට පනවනවා.

17:01 - මධ්‍යසාර බදු ව්‍යුහය යථාවත් කරනවා.

17:00 - පෞද්ගලික සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය ආනයන කිරීමේදී නීති පනවනවා.

17:00 - සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවයට සහාය ලබා දෙනවා.

17:00 - ජාතික රෝහලට ලිංගාශ්‍රිත රෝග ඒකකයක් ඉදිකරනවා.

16:59 - මාතර ළමා පරිපාලන ඒකකය කඹුරුපිටියට ගෙන යනවා.

16:58 - බේරුවල රෝහල සංවර්ධනයට මිලියන 375ක්

16:58 - හෘද රෝග නිවාරණ ඒකකයක් ඉදිකරිමට රිජ්වේ ආර්යා රෝහලට මිලියන 400ක්.

16:57 - රජයේ බෙහෙත් ජාලය ශක්තිමත් කිරිමට රුපියල් මිලියන 100  වෙන් කෙරේ. 

16:57 - පැණි බීම සඳහා සීනි  ග්‍රෑමයකට ශත 50ක බද්දක්

16:56 - ළමයින් අතර බෝනොවන රෝග වැඩිවීම පාලනය කිරීමට කටයුතු කරනවා.

16:55 - වකුගඩු ඒකක තුනක් ඉදිකරනවා.

16:55 - ප්‍රවීණයන්ගේ තරග සඳහා ජාත්‍යන්තර නියෝජනය කරන අය වෙනුවෙන් මිලියන 50ක් වෙන්කරනවා.

16:54 - ක්‍රීඩා සපත්තු ආනයනයේදී තීරු බද්ද ඉවත්කරනවා.

16:54 - තහනම් උත්තේජක භාවිතයේ ප්‍රවණතාවක් තිබෙනවා. එය වැළැක්වීමට පියවර ගන්නවා.

16:53 - සුගතදාය ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණය රජය හා පෞද්ගලික අංශය එක්ව සංවර්ධනය කරනවා.

16:53 - 2020 දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට. දියගම සංවර්ධනය කරනවා.
 

16:52 - දිස්ත්‍රික් හා පළාත් ක්‍රීඩාගාර සංවර්ධනය කරනවා. දිගන, පොලොන්නරුව, කල්මුණ ක්‍රීඩාගාර සංවර්ධනය කරනවා. මාතලේ හොකී ක්‍රිඩාංගණය දියුණු කරනවා.

16:51 - ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාංගණ 100ක් සංවර්ධනය කිරීමට මිලියන 100ක්

16:51 - මහපොළ නිර්නායක සඳහා සලකා බලන ආදායම් මට්ටම ලක්ෂ 3 සිට ලක්ෂ 5ට වර්ධනය කරනවා.

16:50 - දේශීය වෛද්‍ය පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවක් හදුන්වාදෙනවා.

16:49 - සම්ප්‍රදායික නොවන උපාධි පාඨමාලා හඳුන්ව දීමට කටයුතු කරනවා.

16:48 - වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 1250ක් වෙන්කරනවා.

16:46 - විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති ශිෂයින් සඳහා අවධානය යොමුකරනවා. විද්‍යාපීඨ සිසුන් සඳහා දීමනාව වැඩිකරනවා.

16:45 - ගුරුවරුන් පුහුණු කිරිමට මිලියන 1200ක්. ස්මාට් පංති කාමර සඳහා මිිලියන 750ක්. 

16:45 - අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන පරිදි විශය වෙනස් කරනවා. අධ්‍යාපන ක්‍රමය අන්තර්ජාතික ශිෂ්‍ය ඇගයීම් ක්‍රමයක් ස්ථාපනය කරනවා.

16:43 - ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය ප්‍රතිසංවිධානය කරනවා.

16:43 - වසර 13ක අධ්‍යාපනක් ලබාදීමේ අරමුණ ඇතිව අධ්‍යාපනයට ලබාදෙන ප්‍රතිපාදන ව්‍යුහගත කර ඇත. ඒ සඳහා මිලියන 3500ක් වෙන්කරනවා.

16:42 - සිසු රක්ෂණ ක්‍රමය හා ටැබ් පරිගණක ලබාදීමේ පොරොන්දුව ඉටුවෙමින් පවතිනවා.

16:41 - නව වෘත්තීය පුහුණු පාසල් පහක් ඉදිකරනවා.

16:40 - යොවුන් සේනාංකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2000ක් වෙන්කරනවා.

16:39 - රුපියල් 6000ක් දක්වා යැපුම් පිරිවැයක් රජයෙන් දරණවා. 

16:39 - රුකියා සඳහා සූදානම් කිරිමේ අරමුදලට රුපියල් මිලියන 2000ක් වෙන්කරනවා.

16:37 - ප්‍රාථමික හා ද්විතික අධ්‍යාපනයට ආයෝජනය කරනවා.

16:36 - තරුණයන්ට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න බැරිනම් වරද තරුණයන්ගේ නොවේ රජයේයි.

16:36 - අපේක්ෂා භංගත්වයට පත්ව ඇති තරුණයන් ලක්ෂ 2ක් පමණ වසරකට බිහිවෙනවා. 

16:35 - තරුණ ව්‍යවසයාකයන් සංවර්ධනය කිරීමට අදාළව ඔවුන්ට සමාන අවස්ථා ලබාදෙනවා.

16:34 - රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරනවා.

16:32 - ලියාපදිංචි සමාගම් සඳහා ඉඩම් මිලදී ගැනීමේදී ඇති සීමා ඉවත් කරනවා.

16:32 - ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය පහසු කිරිමට එක් ආයතනයක්.

16:31 - ත්‍රිරෝද රථ නියාමන අධිකාරියක් ස්ථාපිත කරනවා.

16:30 - ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන් සංචාරක මඟ පෙන්නන්වන් වශයෙන් පුහුණුකරනවා. ඔවුන්ට නොමිලයේ පුහුණුව දෙනවා.

16:30 - ත්‍ර්‍රිරෝද රථ ව්‍යවසායකයන් බහිකිරීමට කටයුතු කරනවා. සංචාරකයන්ට හිතැති ටුක් ටුක් සංකල්පය හදුන්වා දෙනවා.

16:29 - ඕෆ් රෝඩ් ක්‍රීඩා විදුලි වාහන සඳහා බදු සහන.

16:28 - සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා නව පොලිස් ස්ථාන ඉදිකරනවා.

16:27 - මාදුරු ඹය හා ගල් ඔය සෆාරි පහසුකම් සහිතව සංවර්ධනය කරනවා.

16:27 - අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළවල් පෞද්ගලික අංශයේ සහාය ඇතිව සංවර්ධනය කරනවා.

16:26 - දුම්රිය ස්ථාන කොළඹ කෙටුව, නානුඹය දුම්රිය කෞතුකාර ලෙස සංවර්ධනය කරනවා.

16:25 - සංචාරකයන් අභිමුඛ වන පරිදි මත්පැන් බලපත්‍ර ලබාදීම වෙනස් කරනවා.

16:25 - සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් සිටින බදු නොගෙවන්නන් බදු දැළට හසුකර ගන්නවා.

16:24 - සංචාරකයන් සඳහා පහසුකම් සපයන නිවාස හිමියන්ට ණය ක්‍රමයක් ඇති කරනවා.

16:23 - 2020 දී සංචාරකයන් මිලියන 4.5ක් පැමිණෙතැයි අපේක්ෂා කරනවා.

16:23 - දැව හා දැව ආශ්‍රිත නිශ්පාදන වර්ධන අවකාශය ප්‍රමාණවත් පරිදි භාවිතයට ගෙන නොමැත. ඒ සඳහා නිර්මාණ සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සමග ස්ථාපිත කරනවා.

16:22 - මැණික් කර්මාන්තය නැංවීම සඳහා කැපීමට ගෙන්වන මැණික් සඳහා ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද ඉවත් කරනවා.

16:22 - ශ්‍රී ලංකාවේ මල් නිශ්පාදනය විදේශ වෙළඳපොළට ප්‍රවේශවීමට දියුණු කිරීමට යටිතල පහසුකම් නංවනවා.

16:21 - කෙසෙල් හා අන්නාසි අපනයනය කිරීම දිරිමත් කරනවා. ඉහළ නිශ්පාදන ඵලදාවක් සහිත පැළ නිශ්පාදනය දිරිමත් කරනවා.

16:20 - කුකුළු පාලනය - දේශීය බඩ ඉරිඟු ආනනය ලිහිල් කරනවා. කුළුලු ගහණය මිලියන 500ක් දක්වා වැඩි කිරීමට  කටයුතු කරනවා.

16:20 - රබර් කර්මාන්තයේ අගය එකතු කිරීමේ නිශ්පාදන සඳහා සහන.

16:19 - පොල් තෙල් හා පොල් මද ආශිත නිශ්පාදන සඳහා ජාතිය ගොනැගීමේ බද්ද වසරකට ඉවත් කෙරේ.

16:19 - කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ඵලදායිතාවය නැංවීමට රුපියල් මිලියන 250ත්.

16:18 - කුළු බඩු කර්මාන්ත සඳහා සහන ලබාදෙනවා. ගුණාත්මක අතින් ඉහළ නිශ්පාදන සඳහා නීති රීති. කුරුඳු හා ගම්මිරිස් අගය එකතු කිරීම වර්ධනය කරනවා. 

16:15 - කිරි, ඹෟෂධ වැනි නිෂ්පාදයන් සඳහා කර්මාන්ත උපකරණ ආනයන කිරීමේදී බදු සහන.

16:13 - ගුණාත්මක තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන ආයතන (ප්‍රමිති ආයතනය වැනි) සංවර්ධනය කිරිමට කටයුතු කරනව

16:11 - අපයනය කරන දේශීය කර්මාන්ත ශාලා බල ගැන්වීමට කටයුතු කරනවා.

16:08 - තොරතුරු තාක්ෂණය වෙනුවෙන් කොළඹ හා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල වලින් පාඨමාලා.

16:07 - තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 3000ක්.

16:06 - කුඩා හා මධ්‍යම ව්‍යාපාර ණය ලබා ගැනීමට ඇපකර අරමුදලකට රුපියල් මිලියන 500ක්.

16:05 - විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයන් ව්‍යාපාර සඳහා යොමුවීමේදී පොලී සහන.

16:05 - කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ශක්තිය ලබාදීමට කාන්තා ව්‍යවසායකයන් සඳහා පොලී අනුපාත සහනයක්.
 

16:04 - කොටස්කරුවන් සහිත කුඩා ව්‍යාපර ඇති කිරීමට සහාය දෙනවා. ඒ සඳහා මිලියන 500ක් වෙන්කරනවා.

16:03 - කුඩා ව්‍යාපාරවල නිරත පුද්ගලයන්ට සහන ලබාදෙනවා. ව්‍යාපාරික කුසලතා දියුණු කරීම සඳහා ආධාර ව්‍යාප්ත කරනවා. මිලියන 2200ක් වෙන්කරනවා.

16:02 - ආනයන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව ඉදිකිරීමට රැපියල් මිලියන 10000ක් වෙන් කරනවා.

16:01 - සුළු ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරික යෝජනාවේ සක්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන ඔවුන්ට ණය ලබාගැනිමට අවස්ථාව දෙනවා. ආනයන අපනයන සංවර්ධන බැංකුවක් ඇතිකරනවා. 

16:00 - රටක ජනතාවට අාඩම්බර විය හැකි සාර්ථක ගමනකට රජ ෙය් උපකාර.

15:59 - අවධානම් දරන ව්‍යාපාරිකයන්ද රැකබලා ගත යුතුයි.

15:59 - සුළු ව්‍යාපාරිකයන් අැතුළු සියලුම ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා පහසුකම් සපයනවා.

15:55 - මුහුදු කූඩැල්ලන් ඇල්ලීම හා සැකසීම සඳහා විශේෂිත මධ්‍යස්ථානයක්.

15:55 - වැවක් සහිත ගමක් වැඩසටහන තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක කරනවා.

15:54 - වෙල්ලමංතර නව ධීවර වරායක් ගොඩනංවනවා

15:54 - ගැඹුරු මුහුදේ මසුන් ඇල්ලීමට අඩි 55ට වැඩි බහුදිර ධීවර යාත්‍රා වෙනුවෙන් වැය වන මිලෙන අඩක් රජය දරයි.

15:53 - බහුදින යාත්‍රා වල පසු අස්වනු තාක්ෂණය වැඩි කරනවා.

15:52 - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව උසස් කරනවා. කාලගුණ දත්ත මහජනතාවට නොමිලයේ ලබාදෙනවා.

15:52 - කාලගුණ දර්ශන මත පදනම් වූ රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයක්. භෝගවර්ග 6ක් සඳහා අක්කරයකට රුපියල් 40000ක මුදලක්. දායකත්ව රක්ෂණය සඳහා රුපියල් මිලියන 3000ක්

15:50 - වැසි ජලය ක්‍රමවත් ආකාරයට රැස්කිරීම කුඩා හා මධ්‍යම වැව්වල රොන් මඩ ඉවත් කිරීමට රුපියල් මිලියන 1000

15:48 - විද්‍යා තාක්ෂණ හා නවොත්පාදන සම්බන්ධතා ලේකම් කාර්යාලයට රුපියල් මිලියන 25ක් වෙන්කරනවා.

15:47 - 2018දී මීගමුව රැකව පුත්තම ඇතුළත් කලපු 10 සංවර්ධනය කරනවා.ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1000ක් වෙන්කරනවා.

15:45 - ජංගම දුරකතන කුළුණු ඉදිකිරීම අ ෙෙධර්යමත් කිරිමට නව බද්දක්.

15:43 - දෙහිවල කූඩු කළ සතුන් විවෘත කූඩු සංකල්පයට පරිවර්තනය කරනවා. පින්නවල අලි අනාථාගාරය ප්‍රතිසංවිධානය කරනවා. ඒ  සඳහා මිලියන 75ක් වෙන්කරනවා.

15:42 - සෑම  ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශකයම ඇවිදීමේ පහසුකම් සහිත ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථාන සඳහා රුපියල් මිලියන 1500ක්.

15:40 - ඩීසල් ත්‍රි ෙරා්ද රථ සඳහා රුපියල් 50000ක බද්දක්

15:38 - ආරුවක්කාලු කසළ මධ්‍යස්ථානය රුපියල් මිලියන 3000ක් වෙන් කරනවා.

15:38 - පොලිතීන් කිලෝවක් නිශ්පාදනයට රුපියල් 10ක නිශ්පාදන බද්දක්.

15:37 - යතුරු පැදි, මොටර් රථ හා බස් රථ සඳහා කාබන් බද්දක්.

15:30 - 2040 වන විට ඛණිජ තෙල් භාවිතයෙන් තොර වාහන පමණයි.
රජයේ සියලුම වාහන 2025 වන විට දෙමුහුන් හෝ විදුලියෙන් භාවිත වාහන පමණයි.
විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක කරන බස්රථ හා ත්‍රි රෝද රථ සඳහා බදු සහන.
විදුලි වාහන සඳහා බදු ලක්ෂ 1000000කින් අඩුවෙයි.
අති සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ බදු 2500000කින් වැඩි කරයි.
එංජින් ධාරිතාව 2500ට වැඩි මෝටර් රථ සඳහා සුඛෝපභෝගී බද්දක්.
විදුලි ත්‍රි රෝද රථ හා බස් රථ සඳහා වටිනාකම් ණය අනුපාතය 90:10 යි
ලංගම හරිත කරණය කිරිමට ලක්කිරීමට කටයුතු කරනවා.

15:28 - කුඹුරු පනත හා කෘෂි කාර්මික ඉඩම් පනත සංශෝධනය කළ යුතුයි. ස්වකීය වැඩ කරන පැය ගණන සේවකයාට තීරණය කළ හැකි පරිදි සාප්පු හා කාර්යාල ෙස්වක පනත සංශෝධනය කළ යුතුයි.

15:25 - අයවැය හිගය දළ දේශීය නිශ්පාදිතයෙන් 4.5%ක මට්මකට පවත්වා ගැනිමට අපේක්ෂා කරනවා.

15:25 - මේ වසරේදී ප්‍රාථමික ගිණුමේ අතිරික්තයක් අපි ඇති කර ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තුවෙනවා.

15:24 - අතිතයේ තිබූ ව්‍යවසායක හැකියාවන් නැවතත් බල ගන්වනවා. සෞභාග්‍යමත් රටක පාර්ශවකරුවන් බවට සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ම සහභාගි කරන ගන්නවා. අපනයනය ඩොලර් බිලියන 20ක් බවට පත්කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරනවා.

15:23 - මා ඉදිරිපත් කරන අයවැය තිරසාර සංවර්ධන මූලධර්මය මත පදනම්ව සකස්කර තිබෙනවා. නිල හරිත අයවැය අයවැයේ තේමාවයි.

15:21 - 2025 වන විට ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් වීමට නම් ආර්ථික වර්ධනය වැදගත් වෙනවා. රටින් වියැකී ගිය තරගකාරී විභවතා ප්‍රවර්ධනය කළ යුතුයි. 

15:20 - ඉඩම් හා දේපළ ගැන මනා හිමිකාරිත්වයක් නොමැතිවීමෙන් මනා සංවර්ධනයක් අත්කර ගන්න බෑ. ඉඩම් හා දේපළ හිමිකාරිතවයන් හි ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා.

15:18 - රාජ්‍ය ආදායම දළ දේශීය නිශ්පාදිතයෙන් 20%ක මට්ටමකට ගැනීමට අපේක්ෂා කරනවා. සමස්ත අයවැය පරතරය 2020 වන වට දළ දේශීය නිශ්පාදිතයෙන් 3.5% ට අඩුවෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. 2020 දී ආර්ථික වර්ධනය 6% ක මට්ටමකටත්, විදේශීය සංචිතය වර්ධනය කර ගැනීමටත් කටයුතු කරනවා.

15:16 - රාජ්‍ය ආදයම දළ දේශීය නිශ්පාදනයෙන් සියයට 14 ට වර්ධනය කිරීමට හැකිවුණා.

15:14 - රවීී කරුණානායක මහතා රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය යහපත්ව කළා. එයට ස්තූතිවන්ත  ‍ෙවනවා.

15:13 - ශ්‍රී ලංකාව මීතොටමුල්ලටත් වඩා වැඩි ණය බරක් තිබුණ රටක්.

15:07 - මුදල් අමාත්‍යවරයා අයවැය රැගෙන පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙයි.

14:52 - තෙල් අර්බුදයට විරෝධය දක්වමින් හිටපු ජනපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම පාපැදිවල නැගී මීට සුළු මොහොතකතට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේය.