2018 සැප්තැම්බර් මස 22 වන සෙනසුරාදා

Views ({{hitsCtrl.values.hits}}) | Comments ()


ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.