උඩරට දුම්රිය මාර්ගයට අලුතින් එන්ජින් 12ක්
( . . ) 2018-06-13 19:00:56
Comments - 1       Views - 676

දුම්රිය එන්ජින් 12ක් මිලදී ගැනීම සඳහා වන අරමුදල් සලසා ගැනීම සඳහා වූ යෝජනාවට ඊයේ (12දා) කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මේ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 48.67ක අරමුදල් කැනඩා අපනයන සංවර්ධන ආයතනයේ සහයෝගය මත ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව වෙතින් සපයා ගැනීම සඳහා ගිවිසුමකට එළඹීමට අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙසේ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය මෙහෙයුම් සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දුම්රිය එන්ජින් 12ක් මිලදී ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මීට පෙර අනුමැතිය ලබා දී තිබිණි.

AD22

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයට අලුතින් එන්ජින් 12ක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by supun on (2018-06-13 22:12:05)

India, Chinese ewanam ganna epa.. melo rahak ne.. me rate Dumriya dawanaya pasubanna pradana hethuwak thamai durwala Dumriya kattala, engine wage dewal Indiyawen, Cheenayen genwapu eka

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :