ජූනි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විභාග එලෙසම පවත්වනවා
( . . ) 2018-06-13 16:35:44
Comments - 0       Views - 323

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2018 ජූනි මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියලු විභාග නියමිත පරිදි පැවැත්වෙන බවත් පවතින තැපැල් වර්ජනය හේතුවෙන් සුදුසුකම්ලත් විභාග අපේක්ෂකයෙකුහට ප්‍රවේශපත්‍ර නොලැබුණද විභාගය සඳහා පෙනී සිටින ලෙස විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා සිටියි. 

කිසියම් අපේක්ෂකයෙකුහට ප්‍රවේශපත්‍ර නොලැබී ඇත්නම් නම් 011 2785230 / 011 277075 දුරකථන අංකවලින් හෝ 011 2784232 ෆැක්ස් අංකය මගින් විමසීමට හැකිය.      

අදාළ විභාග සඳහා ඊට පෙනී සිටින අයදුම්කරුවන්හට විභාග දිනය හා විභාග මධ්‍යස්ථාන සඳහන් කෙටි පණිවිඩයක් අයදුම්පත්‍රයේ සඳහන් දුරකථනයට ලැබෙනු ඇති බවත්, මේ දිනවල අයදුම්පත්‍ර කැඳවා ඇති විභාග සඳහා විභාග ගාස්තු ගෙවීම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් පහසුකම් සලසා ඇති බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

adweee

 

 

 

ජූනි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විභාග එලෙසම පවත්වනවා සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :