යුරෝ 4 ජූලි සිට වෙළෙඳ පොළට
( . . ) 2018-06-13 13:29:30
Comments - 1       Views - 1343

වෙළෙඳ පොළේ පවතින සුපිරි ඩීසල් සහ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් වෙනුවට යුරෝ 4 සම්මත පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ජූලි මස සිට වෙළඳ පොළට නිකුත් කිරීමට නියමිත බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් උපාලි මාරසිංහ මහතා පවසා තිබේ.

download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යුරෝ 4 ජූලි සිට වෙළෙඳ පොළට සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by Sanath on (2018-06-13 03:56:07)

Will the price sky rocket again???

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :