කිරිවෙහෙර නා හිමියන් ගුවන් මගින් කොළඹට
( . . ) 2018-06-13 13:06:08
Comments - 2       Views - 1155

image_1528828909-fef5f06c78වෙඩි තැබීමකින් තුවාල ලබා ඇති කතරගම කිරිවෙහෙර විහාරාධිපති කොබවක ධම්මින්ද නා හිමයන් වහන්සේ වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා ගුවන් මගින් කොළඹට ගෙන ඒමට කටයුතු කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි. ඒ අනුව උන්වහන්සේට කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකදී ප්‍රතිකාර ලබාදීමට නියමිත බව වාර්තාවෙයි.

උන්වහන්සේට ඊයේ (12දා) රාත්‍රියේ වෙඩි තැබූ අතර පසුව ප්‍රතිකාර සඳහාං හම්බන්තොට මහ රෝහලට ඇතුළත් කරනු ලැබීය. 

 

කිරිවෙහෙර නා හිමියන් ගුවන් මගින් කොළඹට සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (2)
Posted by Sanath on (2018-06-13 02:18:57)

Why private hospital? Does that imply that the general govt hospitals are sub standered or do not have the capacity to treat those elite groups? What about the general public???

Posted by Champa on (2018-06-13 06:29:58)

I already sent a comment to the focal news here about this. Admitting Kirivehera Haamuduruvo to a private hospital is suspicious. Who is behind that? May be the same group who tried to assassinate the Thero. Late Bellanwila Vimalarathana Thero was also admitted to a private hospital from a government hospital when Thero's injuries were not critical but soon after the admission to the private hospital, Thero passed away. Now we hear a second story of the same nature. Whose decision is this? Admitting to a private hospital arouses lot of suspicion.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :