ඉ-ස්වාභිමානී සම්මාන නාමයෝජනා භාරගැනේ
( ෂමිල පෙරේරා ) 2018-06-12 13:20:49
Comments - 0       Views - 173

සමාජ සුබසිද්ධිය සඳහා බලපෑමක් කළ හැකි නවෝත්පාදක හා නිර්මාණාත්මක නිමැයුම් හෝ යෙදවුම් ජාතික ඇගයීමට ලක්කෙරෙන ඩිජිටල් සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ '2018 ඉ-ස්වාභිමානී^ සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා නාමයෝජනා භාරගැනීම ජූලි මස 25දා දක්වා සිදුකරන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) පවසයි.

රාජ්‍ය හා පුරවැසි සහභාගීත්වය, සෞඛ්‍යය හා සුභසාධනය, ඉගෙනුම හා අධ්‍යාපනය, පරිසරය හා හරිත බලශක්තිය, සංස්කෘතිය සංචාරක ව්‍යාපාරය, සුහුරු ජන ස්ථාපනය හා නාගරීකරණය, ව්‍යාපාර හා වාණිජ්‍යය, අන්තර්ග්‍රහණය හා බලගැන්වීම, ඩිජිටල් විනෝදාස්වාදය යන අංශ යටතේ නාම යෝජනා භාරගැනීම සිදුවනු ඇත.

මෙම සම්මාන ප්‍රදානයට පාත්‍ර වන නිර්මාණකරුවන්ට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පැවැත්වෙන විශ්ව සමුළු සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව උදාවන බවත්, 011-2369099 දුරකථන අංකයට ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර ලබාගත හැකි බවත් නියෝජිතායතනය පවසයි.

ඉ-ස්වාභිමානී සම්මාන නාමයෝජනා භාරගැනේ සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :