නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශ ධාරිතාවෙහි සුළු අඩුවීමක්
( ෂමිල පෙරේරා ) 2018-06-12 13:15:01
Comments - 0       Views - 193

2017 අප්‍රේල් මස නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව, 2018 අප්‍රේල් මස නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශයෙහි නිෂ්පාදන ධාරිතාවයෙහි 0.7%ක අඩුවීමක් වාර්තා වන බව 2018 අප්‍රේල් මසට අදාළ කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය නිකුත් කිරීමේ නිල නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත්කරමින් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

2017 අප්‍රේල් මස පැවති වැඩකරන දින ගණනට වඩා 2018 අප්‍රේල් මස අඩු වැඩකරන දින ගණනක් පැවතීමද මෙම වෙනසට හේතු වූවා විය හැකි බවත්, 2018 සහ 2017 යන වර්ෂවල අප්‍රේල් මස මෙම දර්ශකය පිළිවෙලින් 97.7ක් සහ 98.3ක් ලෙස ගණනය කොට ඇති බවත් පෙන්වා දෙයි.

2017 අප්‍රේල් මස මාසික නිෂ්පාදන ධාරිතාවයට සාපේක්ෂව 2018 අප්‍රෙල් මස 'දැව හා දැව නිෂ්පාදන', 'සම් සහ සම් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන' සහ'ඇඟලුම් නිෂ්පාදන'වල පිළිවෙළින් 27.6%, 11.% සහ 6.3%ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා වේ. තවද, 2018 අප්‍රෙල් මස ආහාර නිෂ්පාදන අංශයෙහි  නිෂ්පාදනය 0.5%ක වැඩිවීමක් වාර්තා කරයි.

එසේ වුවත්, ‘ලෝහ නොවන ඛණිජමය ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන', ‘රබර් සහ ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන' සහ 'ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන'වල 2017 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මස නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව පිළිවෙලින් 15.1%, 14.0% සහ 10.7%ක අඩුවීමක් වාර්තා වී තිබේ.

නිශ්චිත යොමු කාලයකට සාපේක්ෂව, දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයකදී ආර්ථිකයේ කර්මාන්ත අංශයෙහි ස්වරූපය පිළිබඳ හඳුනා ගැනීම සඳහා කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය යොදා ගැනේ. තව ද මෙමඟින් කර්මාන්ත අංශයේ කෙටි කාලීන වෙනස්කම්ද හඳුනා ගත හැකිය. 

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශ ධාරිතාවෙහි සුළු අඩුවීමක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :