කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවන් මෙහෙයවන ධර්ම දේශනයක් දකුණු කොරියාවේදී...
( . . ) 2018-05-25 17:35:43
Comments - 1       Views - 941

ධර්ම දේශනා මාලාවක් සඳහා ලබන මස 01 වැනිදා අත්තරගම පඤ්ඤාලංකාර හිමියන් (කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවෝ) දකුණු කොරියාවට වැඩම කිරීමට නියමිතය.

දකුණු කොරියාවේ  ජීවත් වන  ශ්‍රී  ලාංකිකයන්ගේ ධර්ම අවබෝධය පිණිස මෙම සංචාරය සංවිධානය කර ඇති අතර, ඒ අනුව මේ සඳහා සභභාගි වන ලෙස උන්වහන්සේ දකුණු කොරියාවේ වෙසෙන සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආරාධනා කර සිටිති.

 

kkkkkkkkkk

කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවන් මෙහෙයවන ධර්ම දේශනයක් දකුණු කොරියාවේදී... සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by Jinendra on (2018-05-25 12:07:56)

Please do some good works men. Don't try to misinterpret the Dhamma and mislead the People of this Country. I've seen those types of several articles with ADA recently, Kotuwe Bana, Dharmayai Obai so and so.. I think it's time to Dhamma Sangayana now, without leading those innocent people directly to the Apaya (Hell).

Posted by Jinendra on (2018-05-25 12:07:56)

Please do some good works men. Don't try to misinterpret the Dhamma and mislead the People of this Country. I've seen those types of several articles with ADA recently, Kotuwe Bana, Dharmayai Obai so and so.. I think it's time to Dhamma Sangayana now, without leading those innocent people directly to the Apaya (Hell).

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :