බස් අවම ගාස්තුව 15ක් කර සියයට 15 කින් ගාස්තු වැඩිවීමක් ඕන
( ඉන්දික හේවාවිතාරණ ) 2018-05-16 13:07:55
Comments - 1       Views - 391

ඩීසල් මිල වැඩි කිරීමට සාපෙක්ෂව බස් ගාස්තු 15%කින් වැඩි විය යුතු බවත් අවම ගාස්තුව රුපියල් 15ක් විය යුතු බවත් බස් සංගම් තීරණය කර තිබේ,

ඔවුන් මුලින්ම බස් ගාස්තුව 20%කින් වැඩි කළ යුතු බවට දැනුම් දුන්නේය. නව තීරණයට ආණ්ඩුව එකඟ නොවන්නේ නම් දැනුම් දුන් පරිදි අද  මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ඔවුන් තීරණය කර ඇත.

bbbbbbbbbbbbbbb

බස් අවම ගාස්තුව 15ක් කර සියයට 15 කින් ගාස්තු වැඩිවීමක් ඕන සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by Sanath on (2018-05-16 02:13:06)

Ask them to get lost. They cannot strike for more than two to three days. Their threats are just hollow.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :