ජාතික රූපවාහිනියේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි
( . . ) 2018-05-13 22:50:43
Comments - 0       Views - 1864

ජාතික රූපවාහිනී සේවයේ සභාපති රවී ජයවර්ධන මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා වෙත යොමුකර ඇත. පෞද්ගලික හේතුවක් මත ඔහු සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි.

rupavahini-tv

ජාතික රූපවාහිනියේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :