වට්ස්ඇප් සම නිර්මාතෘ ෆේස්බුක් සමාගමෙන් ඉවත්වෙයි
( රුවන් කාශ්‍යප ) 2018-05-01 17:47:34
Comments - 0       Views - 1364

වට්ස්ඇප් සම නිර්මාතෘ මෙන්ම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ජෑන් කොයුම් ෆේස්බුක් සමාගමෙන් ඉවත්වි ඇත. පුද්ගලිකත්වය පිළිබඳව පැන නැගුණු ගැටලු හේතුවෙන් ඔහු මෙසේ සිය තනතුරින් ඉල්ලා අස්වී ඇති අතර ඔහු ෆේස්බුක් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයෙන් ඉවත්ව ඇත.

ෆේස්බුක් සමාගම විසින් වට්ස්ඇප් සමාගම මිලදී ගැනීමත් සමග වට්ස්ඇප් ෆේස්බුක් සමාගම යටතේ පාලනය විය. ෆේස්බුක් සමාගම හා ඇතිවූ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මත ඔහු මෙහේ ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

an146841452file-photo-jan-k

 

 

වට්ස්ඇප් සම නිර්මාතෘ ෆේස්බුක් සමාගමෙන් ඉවත්වෙයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :