ඇමරිකානු GSP බදු සහනය අප්‍රේල් මාසයේ සිට යළිත්
( ෂමිල පෙරේරා ) 2018-04-18 14:25:58
Comments - 0       Views - 368

මෙම අප්‍රේල් මාසයේ සිට යළිත් වරක් ඇමරිකානු GSP බදු සහනය ශ්‍රී ලාංකේය අපනයනකරුවන්ට විවෘත වන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පවසා සිටියේය.

එමෙන්ම, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංඛ්‍යා ලේඛන හා දත්තවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඇමරිකාවට කරනු ලබන අපනයන ප්‍රමාණය ප්‍රථම වරට ඇ.ඩො.බිලියන 03ක් දක්වා වැඩි වී ඇති බවද පසුගියදා අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

ඇමරිකානු GSP බදු සහනය අප්‍රේල් මාසයේ සිට යළිත් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :