දීර්ඝ සමාජ මාධ්‍ය තහනම ගැටලුවක් බව ඇමෙරිකානු තානාපති කියයි
( රුවන් කාශ්‍යප ) 2018-03-13 15:12:04
Comments - 1       Views - 950

ශ්‍රී ලංකාව තුළ දීර්ඝ වශයෙන් පවතින සමාජ මාධ්‍ය තහනම ක්ෂෙත්‍ර ගණනාවක් ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට ගැටලුවක් ඇති කර ඇති බව ශ්‍රි ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපති අතුල් කේෂාප් මහතා පවසයි. 

සිය ට්විටර් ගිණුමට ඔහු කළ ප්‍රකාශයක දැක්වෙන්නේ මේ හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට, තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට, ව්‍යාපාරිකයන්ට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස පිළිබඳව ඇති ප්‍රසිද්ධියට ගැටලුවක් ඇති කරන  බවයි.

අනෙක් අතින් ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ පිරිසක් විදේශ ගතව සිටින තම හිතවතුන් හා සම්බන්ධ වීමට සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරන බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

 

 

Capture11

දීර්ඝ සමාජ මාධ්‍ය තහනම ගැටලුවක් බව ඇමෙරිකානු තානාපති කියයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by Senewi on (2018-03-13 06:45:20)

The SL government seeks help not from you but from China on this subject .It is apparent that the SL government is drifting towards the China model .

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :