ලිප්ටන් වටරවුමේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක්
( ඉන්දික හේවාවිතාරණ ) 2018-03-06 13:10:57
Comments - 0       Views - 623

සරසවි අනධ්‍යන සේවකයන් පවත්වන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුම ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක් නිර්මාණය වී තිබේ.

කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රයේ සිට ඔවුන් පාගමනින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත ගමන් කිරීම හේතුවෙන් මෙම රථවාහන තද බදය නිර්මාණය වී ඇත.

traffic

ලිප්ටන් වටරවුමේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :