ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පැවැත්වෙයි
( . . ) 2018-02-13 21:39:52
Comments - 0       Views - 1027

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් මේ වන විට කොළඹදී පැවැත්වෙමින් තිබේ. සන්ධාන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සාහාය දක්වන්නේද නැත්ද යන්න පිළිබඳව මෙන්ම තවත් තීරණාත්මක කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව මෙහිදි සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

jointoppsition

 

ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පැවැත්වෙයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :