සන්ධානයත් අාණ්ඩුවක් පිහිටුවීමේ උත්සාහයක
( . . ) 2018-02-13 21:07:03
Comments - 4       Views - 3077

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයද මේ වන විට සන්ධාන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම පිළිබඳව සාකච්ඡා පවත්වමින් තිබේ. ඒ සඳහා පොදුජන පෙරමුණෙන්ද කහ එළියක් ලැබී ඇතැයි දැනගන්නට ඇත.

වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැති ධුරය දරණ ආණ්ඩුවකට සහාය නොදැක්වීමට මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීරණයකට පැමිණ ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීධුර 106ක් හිමිව තිබෙන අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට මන්ත්‍රීධුර 96ක් හිමිව තිබේ.

site_197_Sinhalese_430467

සන්ධානයත් අාණ්ඩුවක් පිහිටුවීමේ උත්සාහයක සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (4)
Posted by Chandra on (2018-02-13 19:54:14)

hamotama ona balaya , janataavata hena gahawvath kamak naha. janathawa komis naya gevenna duk vidinava , horu tika aandu karanna dagalanava .

Posted by Sanath on (2018-02-13 20:31:00)

Yes, everybody is craving for power only. They do not put the country's well being first. People and country continue to suffer.

Posted by janatha anura UAE on (2018-02-13 21:56:00)

okkoma horu unath hondama hora thoraganeemata madyastha janathavata siduva atha paramparika atnthavadi desapalanaya karana aya ekinakta parayamin desapalanaya gana katha karanava liyanava koment danava

Posted by Deepal Nirosh on (2018-02-13 22:15:38)

පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රතිඵල කුමක් වුවත් තවම පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර කේවල බලය උසුලන්නේ එජාප යයි. ඉතින් නීත්‍යනුකූලව රජයක් පිහිටුවීමට මුල් ආරාධනය හිමිවිය යුත්තේ එජාපයටයි. එජාපයට තමන් කැමති ආකාරයකට රජයක් පිහිටුවීමට ඉඩ දී එජනිස කළ යුත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර කේවල බලය හිමි විපක්ෂ කණ්ඩායම වශයෙන් නීත්‍යනුකූලව තමන්ට හිමිවිය යුතු නමුත් රාජ්‍ය බලය යොදා අහිමි කළ විපක්ෂ නායක ධුරය ලබා ගැනීමයි. මහ මැතිවරණයට තව අවුරුද් දෙකක් පමණ ඇති බැවින් එය නියමිත කාලයේම පැවැත්වීමයි සුදුසු. “ඉක්මන කොටයි“

Posted by Chandra on (2018-02-13 19:54:14)

hamotama ona balaya , janataavata hena gahawvath kamak naha. janathawa komis naya gevenna duk vidinava , horu tika aandu karanna dagalanava .

Posted by Sanath on (2018-02-13 20:31:00)

Yes, everybody is craving for power only. They do not put the country's well being first. People and country continue to suffer.

Posted by janatha anura UAE on (2018-02-13 21:56:00)

okkoma horu unath hondama hora thoraganeemata madyastha janathavata siduva atha paramparika atnthavadi desapalanaya karana aya ekinakta parayamin desapalanaya gana katha karanava liyanava koment danava

Posted by Deepal Nirosh on (2018-02-13 22:15:38)

පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රතිඵල කුමක් වුවත් තවම පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර කේවල බලය උසුලන්නේ එජාප යයි. ඉතින් නීත්‍යනුකූලව රජයක් පිහිටුවීමට මුල් ආරාධනය හිමිවිය යුත්තේ එජාපයටයි. එජාපයට තමන් කැමති ආකාරයකට රජයක් පිහිටුවීමට ඉඩ දී එජනිස කළ යුත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර කේවල බලය හිමි විපක්ෂ කණ්ඩායම වශයෙන් නීත්‍යනුකූලව තමන්ට හිමිවිය යුතු නමුත් රාජ්‍ය බලය යොදා අහිමි කළ විපක්ෂ නායක ධුරය ලබා ගැනීමයි. මහ මැතිවරණයට තව අවුරුද් දෙකක් පමණ ඇති බැවින් එය නියමිත කාලයේම පැවැත්වීමයි සුදුසු. “ඉක්මන කොටයි“

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :