ජනපති අගමැති තවත් තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් අද රාත්‍රියේ
( . . ) 2018-02-13 19:02:05
Comments - 3       Views - 1116

එක්සත් ජාතික පෙරමුණු මන්ත්‍රීවරුන් හා සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යළිත් වරක් අද රාත්‍රියේ ජනපති හමුවීමට නියමිතය.

මෙම සාකච්ඡාව ආණ්ඩුවේ ඉදිරි ගමන පිළිබඳ තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් වනු ඇතැයි බළාපොරොත්තු තැබිය හැක.

Ranil & Sirisena

ජනපති අගමැති තවත් තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් අද රාත්‍රියේ සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (3)
Posted by Champa on (2018-02-13 08:23:44)

Pow ane! Venadaa nam melata vishesha prakasha godak nikuth karala apita okkaareta enakam. They should read children's moral stories like the "Blind Man" and the "Crippled Man" story.

Posted by sg on (2018-02-13 08:33:30)

It should be changed on prime minister position other than no nat option . orher wise better thing is SLFP should be sidelined as a independent party at the parliament with protecting their identity without joining newly formed victory party which based on SLFP votes.

Posted by Wenura Priyashantha on (2018-02-13 09:04:47)

Antho.. jata..Bahia jata...

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :