නිදහස් පක්ෂ පිරිසක් විපක්ෂයට පිරිසක් එජාපයට
( . . ) 2018-02-13 12:35:03
Comments - 3       Views - 5575

ආණ්ඩුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන මැති ඇමති කණ්ඩායමෙන් බහුතරයක් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව පාර්ලිමේන්තුව තුළ විපක්ෂයේ වාඩිවීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි. එම මැති ඇමති කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙක් මේ බව අදට තහවුරු කළේය.

මේ අතර තවත් පිරිසක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ වීමට තීරණය කර ඇති බවද වාර්තා වෙයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුව නියෝ්ජනය කරන මැති ඇමති කණ්ඩායම ඊයේද ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති අතර අද දිනයේ තවත් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඔවුන් විපක්ෂයේ වාඩිවුවත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමග සම්බන්ධවීමට තිරණයක් ගෙන නොමැත.

SLFP-Logo copy

 

 

නිදහස් පක්ෂ පිරිසක් විපක්ෂයට පිරිසක් එජාපයට සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (3)
Posted by sg on (2018-02-13 03:27:14)

SLFP and their leaders SHOULD BE PROTECTED THEIR ORIGINAL PARTY IDENTITY WHAT EVER GOT from THIS LOCAL ELECTION RESULTS. Also , they should not bound for the new party which blossomed based on existing SLFP voting base. Every thing will be temporary, keep party identity as a independent party at the parliament. This is a result of a game play and political gimmick by the UNP leader AND newly established family party. Therefore, SLPERS no need to worry about this trend. This trend will be shorted out gradually but SLFP must be careful from the UNP and it existing leader

Posted by Champa on (2018-02-13 06:29:29)

Oh, I see. May be internally displaced SLFP Ministers may have thought people have chosen "Vayima" and "Bandumkara Hora" as their 1st and 2nd choices. Surely this election results do not reflect people's true choice. Something sure has happened during the C/EC's famous blackout. A manipulation.

Posted by Appuva on (2018-02-13 10:04:47)

bolavu mahathune kalu suddan venne nathiva liyana jaramarayak therena basaven sinhalen demalen liyuva nam neda vatinne

Posted by sg on (2018-02-13 03:27:14)

SLFP and their leaders SHOULD BE PROTECTED THEIR ORIGINAL PARTY IDENTITY WHAT EVER GOT from THIS LOCAL ELECTION RESULTS. Also , they should not bound for the new party which blossomed based on existing SLFP voting base. Every thing will be temporary, keep party identity as a independent party at the parliament. This is a result of a game play and political gimmick by the UNP leader AND newly established family party. Therefore, SLPERS no need to worry about this trend. This trend will be shorted out gradually but SLFP must be careful from the UNP and it existing leader

Posted by Champa on (2018-02-13 06:29:29)

Oh, I see. May be internally displaced SLFP Ministers may have thought people have chosen "Vayima" and "Bandumkara Hora" as their 1st and 2nd choices. Surely this election results do not reflect people's true choice. Something sure has happened during the C/EC's famous blackout. A manipulation.

Posted by Appuva on (2018-02-13 10:04:47)

bolavu mahathune kalu suddan venne nathiva liyana jaramarayak therena basaven sinhalen demalen liyuva nam neda vatinne

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :