ජයග්‍රාහී මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
( ඉසුරු පෙරේරා ) 2018-02-12 12:37:53
Comments - 0       Views - 1799

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජය ගැනීමෙන් අනතුරුව එයට නායකත්වය දුන් හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූ පළමු මාධ්‍ය සාකච්ඡාව.

AID_1618 AID_1632 AID_1643 AID_1658 AID_1677 AID_1694 AID_1699 AID_1720 AID_1751 AID_1765

ජයග්‍රාහී මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :