70වැනි නිදහස් සැමරුමට සමරු මුදල් නෝට්ටුවක්
( . . ) 2018-01-31 15:10:38
Comments - 0       Views - 1053

70 වැනි නිදහස් සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රුපියල් 1000 වටිනාකමක් ඇති සමරු මුදල් නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙය මහබැංකුව විසින් නිකුත් කරන සිව්වැනි සමරු මුදල් නෝට්ටුව වෙයි. මුදල් නෝට්ටුව පෙබරවාරි 06 සිට බලපත්‍රලාභී වානිජ බංකු හරහා සංසරණයට නිකුත් කරන බව මහබැංකුව නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

 

ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිළ පුවත් වෙබ් අඩවිය

70වැනි නිදහස් සැමරුමට සමරු මුදල් නෝට්ටුවක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :