නීති කැඩූ අපේක්ෂකයන් 8ක් පොලිස් අත්අඩංගුවේ
( නරේන් විශ්වජිත් ) 2018-01-12 23:15:12
Comments - 0       Views - 567

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළව 2017.12.09 වැනි දින සිට මේ දක්වා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම්වලට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් අතර අපේක්ෂකයන් 08 දෙනෙකුද සිටින බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

එම කාලය තුළ මේ දක්වා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් ගණන 45ක් වන අතර, මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීමට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් ගණන 97කි.

1_Election

නීති කැඩූ අපේක්ෂකයන් 8ක් පොලිස් අත්අඩංගුවේ සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :