තරුණයන්ට සහන පොලී ණය මාර්තුවේදී - මංගල
( ෂමිල පෙරේරා ) 2018-01-11 15:00:13
Comments - 0       Views - 491

තරුණ ව්‍යවසායකයන් බිහිකිරීමේ අරමුණින් යුතුව 2018 අයවැයේ ප්‍රධාන යෝජනාවක් වන ව්‍යවසායකත්ව ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන මාර්තු මස අරඹන බව මුදල් හා ජනමාධ්යන අමාත්ය‍ මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

මේ සඳහා ණය යෝජනා ක්‍රම 15 ක් යටතේ තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට සහන පොලී අනුපාත සහ රජයේ ඇපකර මත රු.මිලියන 60,000 ක පමණ මූල්‍ය ආධාර පහසුකම් ලබාදෙන බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

තරුණයන්ට සහන පොලී ණය මාර්තුවේදී - මංගල සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :