පාර්ලිමේන්තුව නොසන්සුන් - ගුටි හුවමාරුවක්
( රුවන් කාශ්‍යප ) 2018-01-10 11:23:59
Comments - 3       Views - 6126

(VIDEO) අද පැවැත්වෙන විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය තුළදී හටගත් නොසන්තාවක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව සැසිවාරය තාවකාලිකව විනාඩි 10කට අත්හිටුවීමට කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා කටයුතු කළේය.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබට පැමිණ විරෝධතාවයක නිරත විය. නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂද සිල්වා මහතා චෝදනා කරන්නේ අගමැතිවරයා කතා කරමින් සිටින විට ඔහු දෙසට යමකින් දමා ගැසූ බවයි.

විපක්ෂයේ නොසන්සුන්තාව හමුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය කතාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යෑමට කටයුතු කළේය.  ඉන් අනතුරුව විනාඩි 10කට සැසිවාරය අත්හිටුවීය.

පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවීමට කතානායකවරයා කටයුතු කළේය.

මෙහිදී මන්ත්‍රීවරුන් අතර ගුටිබැට හුවමාරුවක්ද සිදුවිය.

එහිදී කාවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා කලන්තේ දමා පාර්ලිමේන්තු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළත් කිරීමටත් කටයුතු කළේය.

පසුව පාර්ලිමේන්තුව 23 දා දක්වා කල් තැබිණ.

 

DTKDS2zU8AEuOF3

පාර්ලිමේන්තුව නොසන්සුන් - ගුටි හුවමාරුවක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (3)
Posted by Don on (2018-01-10 21:03:59)

Why these thugs in JO asking people to vote for them? They have ruined the country for decades and behave like children in the street..

Posted by malinga attanayake on (2018-01-10 08:13:03)

Disgraceful speech by the prime minister. already disclosed that Ravi and many UNP ministers and Ranil involved the bank robbery. now they are trying to escape with making fake comments in the parliment. so innocent civilians are only hopes on he JO hands.

Posted by An Observer on (2018-01-10 01:02:15)

Disgraceful behaviour by the JO Mps. They asked to convene the parliament to debate and discuss the Bond Scam report. It appears that they wanted to exhibit their thuggery rather than having a civilised discussion based on the facts and figures. The public want to hear the arguments from both sides to get a reasonable assesment on the MPs who were involved in the bond scam but uncivilized corrupt MPs from JO did not allow it to happen. Shame on you!

Posted by Don on (2018-01-10 21:03:59)

Why these thugs in JO asking people to vote for them? They have ruined the country for decades and behave like children in the street..

Posted by malinga attanayake on (2018-01-10 08:13:03)

Disgraceful speech by the prime minister. already disclosed that Ravi and many UNP ministers and Ranil involved the bank robbery. now they are trying to escape with making fake comments in the parliment. so innocent civilians are only hopes on he JO hands.

Posted by An Observer on (2018-01-10 01:02:15)

Disgraceful behaviour by the JO Mps. They asked to convene the parliament to debate and discuss the Bond Scam report. It appears that they wanted to exhibit their thuggery rather than having a civilised discussion based on the facts and figures. The public want to hear the arguments from both sides to get a reasonable assesment on the MPs who were involved in the bond scam but uncivilized corrupt MPs from JO did not allow it to happen. Shame on you!

Posted by Don on (2018-01-10 21:03:59)

Why these thugs in JO asking people to vote for them? They have ruined the country for decades and behave like children in the street..

Posted by malinga attanayake on (2018-01-10 08:13:03)

Disgraceful speech by the prime minister. already disclosed that Ravi and many UNP ministers and Ranil involved the bank robbery. now they are trying to escape with making fake comments in the parliment. so innocent civilians are only hopes on he JO hands.

Posted by An Observer on (2018-01-10 01:02:15)

Disgraceful behaviour by the JO Mps. They asked to convene the parliament to debate and discuss the Bond Scam report. It appears that they wanted to exhibit their thuggery rather than having a civilised discussion based on the facts and figures. The public want to hear the arguments from both sides to get a reasonable assesment on the MPs who were involved in the bond scam but uncivilized corrupt MPs from JO did not allow it to happen. Shame on you!

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :