ප්‍රචාරක කටයුතුවලට පොලිතින් තහනම්
( එච්.අයි.තුෂාර ) 2017-12-14 22:30:21
Comments - 0       Views - 596

මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා පොලිතින් භාවිත කිරීම තහනම් කරන ලෙස අද (14දා) මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

තහනම් යෙදීමෙන් පසු ප්‍රචාරක කටයුතු යොදා ගතහොත් නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසටද උපදෙස් ලබාදී ඇත.

පළාත් පාලන ආයතන කසළ කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම සඳහා අද ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදී මෙම උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

 

ප්‍රචාරක කටයුතුවලට පොලිතින් තහනම් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :