පේරේ 15කගේ පංති වසර 3කට තහනම්
( චමිල් රූපසිංහ ) 2017-12-07 17:16:19
Comments - 1       Views - 1140

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් 15 දෙනකුගේ පංති වසර තුනක කාලයක් සඳහා තහනම් කිරීමට විශ්ව විද්‍යාල පරිපාලනය තීරණය කර තිබේ. විශ්ව විද්‍යාලයේ විනය මණ්ඩලය මගින් සිදුකළ පරීක්ෂණයකින් පසු ලබා දුන් නිර්දේශ මත උපකුලපති මහචාර්ය උපුල් දිසානායක මහතාගේ අත්සනින් යුතුව අදාළ  සිසුන්ට වසර තුනක කාලයක් සඳහා පංති තහනම් කෙරෙන ලිපිය නිකුත් කර ඇත.

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂි පීඨයේ  නවක සිසුන් අට දෙනකු විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පිටත ස්ථානයකට රැගෙන ගොස් ඔවුන් නිරුවත් කර අමානුෂික ලෙස නවක වදය ලබාදුන් බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධව විශ්ව විද්‍යාල පාලන අධිකාරිය මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

af19e027

පේරේ 15කගේ පංති වසර 3කට තහනම් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by makka on (2017-12-07 07:20:34)

Ban them for life time. These so called students are not fit to receive a degree. They are sick people.They should first go through mental rehab.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :