ශ්‍රී ලංකාවේ කලබලය ගැන පුදුම වුණා
( රුවන් කාශ්‍යප ) 2017-12-07 13:17:46
Comments - 5       Views - 3510

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා ඉන්දීය කණ්ඩායම අතර නව දිල්ලි නුවර ෆේරොෂ් ෂා කොට්ලා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැති තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් වායු දුෂණය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්වීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් කරුණු විමසීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය සූදානම් වෙයි.

එහි වැඩ බලන සභාපති සී.කේ. ඛන්නා ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ලේකම්වරයාට මේ පිළිබඳව කරුණු විමසමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ලිපියක් යොමුකරන ලෙස දන්වා ඇත.

“ 20000 ක් තරගය නැරඹුවා. කාටවත් ගැටලුවක් නෑ. ඉන්දීය කණ්ඩායමත් ගැටලුවකට මුහුණ දුන්නේ නෑ. මම පුදුම වුණා ඇයි ශ්‍රී ලංකාව මේ තරම් කලබල වුණේ කියලා. මේ ගැන මම ලේකම් සමග කතාකරවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ලිපියක් යොමුකරන්න කිවුවා”

dc-Cover-ja2uga7at3vb0ho9rjlbearfs1-20171123182259.Medi

ශ්‍රී ලංකාවේ කලබලය ගැන පුදුම වුණා සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (5)
Posted by dayan on (2017-12-07 02:34:45)

Indians are used to be with dust and garbage.

Posted by Ruwan on (2017-12-07 02:46:59)

Why you need to ask explanation from us? Please, check the reports released by your Medical Officers.

Posted by Sanath on (2017-12-07 03:27:56)

Unlike us, they may be used to the air pollution prevailing there, hence it may be normal to them.

Posted by Asintha on (2017-12-07 04:21:35)

Pigs don't care about Health

Posted by a on (2017-12-07 05:54:02)

May be this is the way how they say sorry....? very cheap people.

Posted by dayan on (2017-12-07 02:34:45)

Indians are used to be with dust and garbage.

Posted by Ruwan on (2017-12-07 02:46:59)

Why you need to ask explanation from us? Please, check the reports released by your Medical Officers.

Posted by Sanath on (2017-12-07 03:27:56)

Unlike us, they may be used to the air pollution prevailing there, hence it may be normal to them.

Posted by Asintha on (2017-12-07 04:21:35)

Pigs don't care about Health

Posted by a on (2017-12-07 05:54:02)

May be this is the way how they say sorry....? very cheap people.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :