දුර ගමන් සේවා දුම්රිය නෑ
( . . ) 2017-12-07 11:56:11
Comments - 0       Views - 650

දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ වර්ජනය හේතුවෙන් අද දිනයේදී කිසිදු දුර ගමන් සේවා දුම්රියක් ධාවනය නොවූ බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි. එන්ජින් රියදුරන් පැය 48ක වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මේ අතර එම වර්ජනය සඳහා දුම්රිය සේවකයන් හා නියාමකවරුන්ද එක්ව තිබේ. අද පෙරවරුවේ කාර්යාල දුම්රිය කිහිපයක් පමණක් ධාවනය විය.

rail-418923_960_720

දුර ගමන් සේවා දුම්රිය නෑ සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :