පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?
( ඉන්දික හේවාවිතාරණ ) 2017-12-06 09:47:18
Comments - 0       Views - 532

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම දිනෙන් දින කල් යාම මේ රටේ ජනතාවගෙන් අති බහුතරයකට පසුගිය කාලයේ පැවැති ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් විය. මේ නිසා මැතිවරණය කඩිනමින් පවත්වන ලෙසට ආණ්ඩුවට විවිධ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරවලින් හා වෙනත් ක්‍රම‘වේදවලින් විශාල බලපෑමක් එල්ල කරනු ලැබිණි. නව මැතිවරණ ක්‍රමයකට පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය පැවැත්වීමට යාම නිසා ඇතිවූ ගැටලු හේතුවෙන් මැතිවරණය පැවැත්වීම වසර දෙකක් තිස්සේ කල් යමින් තිබුණි. එහෙත් මේ වන විට පැවැති සියලුම ගැටලු අවසන් වී තිබෙන බැවින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් පළාත් පාලන ආයතන 341 තුළ එකම දිනයක මැතිවරණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර තිබේ.


20171116Elecationmainimage

එකම දිනයක මැතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කළත් නාමයෝජනා බාරගැනීම, ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම සිදුවන්නේ අදියර දෙකක් යටතේය.

කොට්ඨාස හා මිශ්‍ර ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වෙන මෙම මැතිවරණය මෙරට ජනතාවට අලුත්ම අත්දැකීමක් වනු ඇති බවට දැනටමත් අදහස් ප්‍රකාශ වී තිබේ.
මීට අමතරව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පත් කළ පසු පළමු මැතිවරණය වන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණය වේ.
එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොලීසියක් බවට පත් කිරීමෙන් පසු පවත්වන පළමු මැතිවරණය වන්නේද පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයයි.

පළාත් පාලන ආයතන සංයුතිය

මහ නගර සභා 24
නගර සභා 41
ප්‍රා‘දේශීය සභා 276
පැවති ප්‍රමාණය
මහ නගර සභා 23
ප්‍රා‘දේශීය සභා 272
නගර සභා 41

නව ක්‍රමයට මන්ත්‍රීවරුන් පත්වීම

කේවල කොට්ඨාස 4750න් සභිකයන් 4750ක්, මන්ත්‍රී ධුර දෙකක් සහිත බහු ආසන කොට්ඨාස 165න් මන්ත්‍රීවරුන් 330ක්, මන්ත්‍රී ධුර තුනක් සහිත බහු ආසන 4න් මන්ත්‍රී ධුර 04ක්, මේ අනුව කොට්ඨාසවලින් 5092ක් කාන්තා නියෝජනයෙන් හා ලැයිස්තුවෙන් මන්ත්‍රී ධුර 3231ක් සමග මන්ත්‍රීවරුන් 8356ක්.

පැවැති ක්‍රමයට අනුව මන්ත්‍රී ධුර ප්‍රමාණය

පළාත් පාලන ආයතන 336න් මන්ත්‍රීවරුන් 4486ක්.

අලුතින් එකතු වූ පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රමාණය

සීමා නිර්ණයට අනුව ප්‍රා‘දේශීය සභා 04ක් හා එක් මහ නගර සභාවක් අලුතින් එකතු වී ඇත.
මේ අනුව තමන්කඩුව ප්‍රා‘දේශීය සභාව පොළොන්නරුව ප්‍රා‘දේශීය සභාවක් ලෙසට හා පොළොන්නරුව මහ නගර සභාවක් ලෙස කොටස් දෙකකට නම් වී තිබෙන අතර, තමන්කඩුව යන නාමය ඉවත්ව ගොස් ඇත.
තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය සභාව පොළොන්නරු ප්‍රාෙද්ශීය සභාව ලෙසට නම් වී තිබෙන අතර, එහිදී අලුතින් එක්වූ මහ නගර සභාව පළාත් පාලන ආයතනවලට අලුතින් එකතු වූ මහ නගර සභාවද වේ.
ප්‍රා‘දේශීය සභා ඉහළ යාම යටතේ නුවරඑළිය ප්‍රා‘දේශීය සභා බලප්‍ර‘දේශය, නුවරඑළිය අගරපතන හා කොටගල ප්‍රා‘දේශීය සභා ලෙස නම් වී ඇත.
අඹගමුව ප්‍රා‘දේශීය සභා බලප්‍ර‘දේශය අඹගමුව, මස්කෙළිය, නෝර්වුඩ් ප්‍රා‘දේශීය සභා ලෙස නම් වී තිබේ.

නාමයෝජනා බාරගැනීම හා ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම

පළාත් පාලන ආයතන 93ක මැතිවරණය පසුගිය 27 වැනි දින ප්‍රකාශයට පත් විය. මෙම ආයතන 93ට මහ නගර සභා 7ක්, නගර සභා 18ක්, ප්‍රා‘දේශීය සභා 68ක් ඇතුළත්ය. 
මෙම සභා 93 සඳහා පසුගිය 27 වැනි දින සිට මේ මස 13 වැනි දින දහවල් 12 දක්වා ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබාදී ඇත.
නාමයෝජනා බාරගැනීම මේ මස 11 වැනි දින සිට 14 වැනි දින දහවල් 12 දක්වා කාලය තුළ සිදුකෙරේ.

දෙවන අදියරේ ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම

පළාත් පාලන ආයතන 248ක මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්කිරීම පසුගිය 04 වැනි දින සිදුවිය. මේ අනුව 04 වැනි දින සිට 20 වැනි දින දහවල් 12 දක්වා කාලය තුළදී ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම සිදුවේ. නාමයෝජනා කැඳවීම මේ මස 18 වැනි දින සිට 21 වැනි දින දහවල් 12 දක්වා පැවැත්වේ.

නාමයෝජනා බාරදීමට බලයලත් නියෝජිතයන් පත්කිරීම

පක්ෂ ලේකම් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් නායකයා විසින් ලිපියක් මගින් අදාළ පුද්ගලයා නම් කළ යුතුය. එම පුද්ගලයා නම් කළ බවට නාමයෝජනා බාරගැනීමට පැය 72කට පෙර තේරීම් භාර නිලධාරීවරයාට දැන්විය යුතුය. මේ අනුව පළාත් පාලන ආයතන 93ක ඡන්ද විමසීමට අදාළව බලයලත් නියෝජිතයා නම් කිරීම 8 වැනි දින උදේ 8.30ට පෙර සිදුකළ යුතු වේ.
ආයතන 248කට අදාළ නාමයෝජනා බාරදීමට අදාළ බලයලත් නියෝජිතයා පත්කිරීම මේ මස 15 වැනි දින උදේ 8.30ට පෙර සිදුකළ යුතු වේ.

ඇප මුදල

ස්වාධීන කණ්ඩායම් අපේක්ෂකයෙකු සඳහා රුපියල් 5000ක මුදලක් සහ පිළිගත් පක්ෂයක අපේක්ෂකයෙකු සඳහා රුපියල් 1500ක්.

ඇප තැන්පත් කිරීම

පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂයක නම් පක්ෂ ලේකම් හෝ බලයලත් නියෝජිතයා.
ස්වාධීන කණ්ඩායමක් නම් ස්වාධීන කණ්ඩායම් නායකයා හෝ බලයලත් නියෝජිතයා.
ඇප තැන්පත් කිරීම කාර්යාල වේලාවක් තුළ කාර්යාල දිනවල සිදුකළ යුතු වේ. ඇප තැන්පත් කිරීම සිදුකළ යුත්තේ දිස්ත්‍රික්ක මැතිවරණ කාර්යාලවලදී පමණි.

ඇප තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා බාරගැනීම ස්ථාන දෙකක සිදුවන දිස්ත්‍රික්ක

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - ඇප තැන්පත් බාරගැනීම මැතිවරණ කාර්යාලය, රාජගිරිය.
නාමයෝජනා බාරගැනීම - නව නගර ශාලාව, කොළඹ 07.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - ඇප මුදල් තැන්පත් බාරගන්නා ස්ථානය - මැතිවරණ කාර්යාලය, ගම්පහ.
නාමයෝජනා බාරගැනීම - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය.
ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම - මැතිවරණ කාර්යාලය 
නාමයෝජනා බාරගැනීම - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම - නුවරඑළිය මැතිවරණ කාර්යාලය
නාමයෝජනා බාර ගැනීම - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
මාතර දිස්ත්‍රික් ඇප මුදල් තැන්පත් බාරගන්නා ස්ථානය - මාතර මැතිවරණ කාර්යාලය 
නාමයෝජනා බාර ගැනීම - මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඇප මුදල් තැන්පත් බාරගැනීම, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇප මුදල් තැන්පත් බාරගැනීම සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ඇප මුදල් තැන්පත් බාරගැනීම අදාළ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලදී සිදුකෙරේ.
මීට අමතරව නාමයෝජනා බාරගැනීම එම දිස්ත්‍රික්කවල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලදී සිදුවේ.

නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වීම

නියමිත කාලසීමාව තුළ නාමයෝජනා පත්‍ර බාර නොදීම හෝ නීතියෙන් නියමිත තැනැත්තෙකු විසින් නාමයෝජනා බාර නොදීම, නියමිත අපේක්ෂක ප්‍රමාණය නොමැති වීම,
නියමිත ලෙස කාන්තා අපේක්ෂක ගණන අන්තර්ගත නොකිරීම ඇතුළු කාරණා ගණනාවක් නිසා නාමයෝජනා පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප වීම සිදුවේ.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන නියෝජිතයන් පත්කිරීම

පක්ෂයක් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරමින් එක් මධ්‍යස්ථානයකට පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පත්කළ හැකිය.
පත්කරනු ලබන නියෝජිතයා දිස්ත්‍රික් ලේකම්  කාර්යාලයෙන් ඡන්ද විමසීමට ආසන්නව ලබාදෙන ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කර ඡන්දපොළෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ඡන්ද ස්ථානාධිපතිවරයා වෙත බාරදිය යුතුය.
පළාත් පාලන ආයතනවල සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් හෝ සේවකයන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන නියෝජිතයෙකු ලෙස පත්කිරීමට දේශපාලන පක්ෂවලට හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වලට හැකියාවක් නැත.

රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතය

රාජ්‍ය වාහන, රජ්‍යයේ ගොඩනැගිලි රජයේ මුදල් හා රාජ්‍ය සේවකයන් දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් තමන්ගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතුවලට යොදා ගැනීම සපුරා තහනම් වේ.

මැතිවරණ සමයේ සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම

මීට පෙර දින නියම කර ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට මුල්ගල තැබීම, හෝ විවෘත කිරීම සිදුකළ හැකිය. එහෙත් අපේක්ෂකයෙකු හෝ පක්ෂයක් ප්‍රවර්ධනය වන ආකාරයට එය සිදුකිරීම මැතිවරණ නීතිරීතිවලට අනුව සපුරා තහනම් වේ.

ආගමික ස්ථාන මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතුවලට යොදා ගැනීම

පන්සල්, පල්ලි, කෝවිල් ඇතුළු කිසිදු ආගමික ස්ථානයක මැතිවරණ කාර්යාල පවත්වාගෙන යාම හා පක්ෂ හෝ අපේක්ෂකයන් ප්‍රවර්ධනයට යොදා ගැනීමද මැතිවරණ නීතිරීතිවලට අනුව තහනම් වේ. මෙම නීති උල්ලංඝනය කිරීම දඬුවම් ලැ‍ෙබන වරදකි.

මන්ත්‍රීවරුන් පත්වීම

කොට්ඨාස ක්‍රමය යටතේ 60%කුත්, සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ 40෴ක් වශයෙන් මන්ත්‍රීවරුන් පත්වන අතර, මෙම ප්‍රතිශත දෙකේ එකතුවෙන් 25෴ක කාන්තා නියෝජනයක්ද සිදුවේ.

ප්‍රචාරක කටයුතු සිදුකිරීම

මැතිවරණ නීතිරිතීවලට අනුව පෙළපාළි යාම සපුරා තහනම් වේ. මීට අමතරව එක් අපේක්ෂකයෙකුට තමන්ගේ කොට්ඨාසය තුළදී එක් කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යා හැකිය.
මීට අමතරව එක් පළාත් පාලන ආයතනයකට, එක් පක්ෂයකට හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමකට මධ්‍යගත කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යා හැකිය.

මැතිවරණ ප්‍රවර්ධන කටයුතු කිරීම

ප්ලාස්ටික් හෝ පොලිතින් භාවිත කිරීමෙන් තොරව අදාළ කටයුතු සිදුකරන ලෙසට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඉල්ලා සිටියි.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට බාධා ඇතිවීම

මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදුවීම හා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය එකම කාල සීමාවක පැවැත්වෙන බැවින් විභාගයට බාධා වන ආකාරයට ප්‍රචාරක කටයුතු, රථ පෙළපාළි, මහජන පෙළපාළි පැවැත්වීම තහනම් කර තිබේ.
මෙම නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරන සියලු දෙනාම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙසට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

නාමයෝජනාවලට ඇතුළත් කළයුතු කාන්තා අපේක්ෂක ප්‍රතිශතය

පළමු නාමයෝජනා පත්‍රයට අනුව පළාත් පාලන ආයතනයකට පත්වන මුළු සභික සංඛ්‍යාවෙන් 10%ක් කාන්තාවන්ට වෙන් කළ යුතුය. 
දෙවන නාමයෝජනා පත්‍ර‘යේ අපේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයට තුනක් එකතුකර ඉන් 50%ක් කාන්තා නියෝජනයට ලබාදිය යුතුවේ.
උදාහරණයක් ලෙස කොළඹ මහ නගර සභාවට පළමුවැනි නාමයෝජනා පත්‍ර‘යට 66ක් හා දෙවන නාමයෝජනා පත්‍රයට 44ක් ඇතුළත් විය යුතුය.
මේ අනුව අතිරේක නාමයෝජනා පත්‍රයට අනුව සඳහන් 44 දෙනාට තුන්දෙනෙකු එකතු කර 50%ක් ලබාදීමට සිදුවේ.

ඡන්දය භාවිත කිරීම

පක්ෂයට හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමට මනාපය ලබාදීමෙන් කොට්ඨාසයට මන්ත්‍රීවරයෙකු පත්කර ගැනීමට හැකියාව තිබේ. මීට අමතරව ලබාගන්නා ඡන්ද ප්‍රමාණයට හා කාන්තා නියෝජනයට අනුව මන්ත්‍රීවරුන් පත්වීම සිදුවේ.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළු වීම

අපේක්ෂකයන්ට, ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන නියෝජිතයන්ට, රාජකාරියේ නියුක්ත පොලිස් නිලධාරීන්ට, නිල වශයෙන් ඡන්දපොළේ සේවයට යොදවා ඇති වෙනත් පුද්ගලයන්ට ඡන්දපොළට ඇතුළුවිය හැකිය.

බලය භාවිත කරමින් මධ්‍යස්ථානවලට ඇතුළු වීම

මධ්‍යම රජයේ අමාත්‍යවරයෙකුට හෝ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට තම තනතුරේ නාමය භාවිත කරමින් තම ඡන්දය භාවිත කරන මධ්‍යස්ථානයකට හැර වෙනත් කිසිදු ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකට ඇතුළත් විය නොහැක. පළාත් සභා අමාත්‍යවරුන්ට හා පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු සියලුම දේශපාලඥයන්ට මෙම නීතිය වලංගු වේ.

ඡන්දය ගණන් කිරීම

ඡන්ද විමසීම අවසන් වන සවස 4න් පසු ඡන්දපොළ තුළදීම ඡන්දය ගණන් කිරීම සිදුවේ.

ඡන්දපොළ ප්‍රමාණය

ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 14000කට අධික ප්‍රමාණයක් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතය. ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන රාජකාරි හා සමස්ත මැතිවරණ කටයුතුවලට නිලධාරීන් එක්ලක්ෂ හතළිස්දහසකට අධික ප්‍රමාණයක් යෙදවීමට නියමිතය. මීට අමතර පොලීසිය හා ප්‍රවාහන කටයුතු ඇතුළුව වෙනත් කටයුතු සඳහා තවත් එක්ලක්ෂ හැටදහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් යොදා ගැනීමට නියමිත අතර, මේ අනුව මැතිවරණ කටයුතු සඳහා ලක්ෂ 03කට අධික ප්‍රමාණයක් යොදා ගැනීමට නියමිතය. සමස්ත මැතිවරණ වියදම රුපියල් මිලියන 4000කට ආසන්න විය හැකි බවට ගණන් බලා තිබේ.

(තොරතුරු ලබාගැනීම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව හා පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශයෙන්)

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද? සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :