සියලු දේ එකකින් - VR Headset
( ජලිත යහරුවන් ) 2017-11-22 13:46:04
Comments - 0       Views - 1162

සියලු දේ  එක්  සැබෑ අත්‍යාසන්යේ යථාර්ථ හෙඩ්සෙටයක් (VR Headset) මගින් ඉලක්ක කොටගනිමින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බව එච්.සී.ටී.ය පෙන්වයි .

සියලු දේ එක් උපකරණයකින් කළ හැකි ආකාරයකින් නිපදවා ඇති මෙම යාන්ත්‍රික උපකරණය මගින් පරිගණකයට හෝ ජංගම දුරකථන තිරය මත අනුරූප පෙන්වන තුරු බලා සිටීමට සිදු නොවේ.

මෙය ඉදිරිපත්කරන ලද්දේ මසකට පසු ෆේස්බුක්හි ඇසින් දුටු අංශය මගින් තම නිෂ්පාදනය වූ කිසිදු බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි හෙඩ්සෙටය පිළිබඳව හෙළිදරව් කරමිනි.

එච්.සී.ටී.ය මගින් මේ සඳහා කිසිදු මිල ගණනක් හෝ නිකුත් කරන දිනයක්  නිශ්චිතවම පවසා නැති මුත් ඔවුන් පවසනුයේ මෙහි ආරම්භක නිෂ්පාදනය චීනයෙන් පමණක් පවතින බවයි.

මෙම අවස්ථාවේම එච්.ටී.සී.ය නිවේදනය කළේ එය ගූගල්  ආයතනය මගින් නිෂ්පාදනය කරන ලද බාධා රහිත හෙඩ්සෙටය සඳහා‘’යෝධයන්ගේ දවල් හීන තාක්ෂණය”සෙවීම සඳහා පාදක වී ඇති බවයි.

එය භාවිත කරන්නන් හට ඉතාම සත්‍ය සිදුවීම් මගින් විශිෂ්ට අත්දැකීමක් ලබාගත හැක. එලෙස පරිපූර්ණ අවස්ථා 6ක් සඳහා එය චලනය වීමට උපකාරී වේ.

දැන් පවතින සියලු දෙය එක් උපකරණයකින් ක්‍රියා කළ හැකි ආකාරයෙන් නිපදවා ඇති හෙඩ්සෙටය භාවිත කරනුයේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයේ තිරය මත නියාමනුකූලව ප්‍රදර්ශනය වන නිදහසේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ආකාරයේ පරිපූර්ණතා අවස්ථා 4කිනි.-ඉහළ,පහළ,වම්,දකුණු,

භාවිතයන් 6ක් මගින් ඔවුන්ගේ හිස් පසුපසට හා ඉදිරිපසට ඉදිරිපත්කරමින් සැබෑ දර්ශනයක් තුළ ඔවුන්ගේ  පැමිණීමෙන් විශිෂ්ට අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

‘’නිදහස්ව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පරිපූර්ණතා අවස්ථා 6ක මාර්ග අංග උසස්මට්ටමකින් නිමකළහැකි පුද්ගලික උපකරණයකින් හා හෙඩ්සෙට් පාලනය කරමින් ඔවුන්ගේ සහයෙන්, ක්ෂණිකව උසස්  තත්වයකට ඉලක්ක කොට ගනිමින් එමගින් නොවැදගත් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන වෙනුවට  යථාර්ථවාදී  හෙඩ්සෙට්වලට විසඳුමක්‌ ලබා දිය හැක.”අයි.එච්.එස්.මර්කිට්හි ක්‍රීඩා විශ්ලේශක පියර්ස් හාර්ඩින්ග් රෝල්ස් පැවසීය.

එච්.ටී.සී.යේ තීරණය වී ඇත්තේ මෙය චීනය ඉලක්කකොටගත් අත්දැකීම් මගින් ඉදිරිපත් කිරීමටය.

පළමුව පවසනුයේ ඇසින් දැකීම මගින් ශක්‍යතා සමග ගැළපෙන ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන පදනම් කරගත් හෙඩ්සෙට් නිපදවීමය.

මෙහිදී අදහස්  පළකළ සෙසු පුද්ගලයා වූ සැන්ටා කෲස් පැවසුවේ නිදහසේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ වර්තමානයේ විවෘත හෙඩ්සෙට් නිපදවන බවයි .

_98748594_gettyimages-813682072

සියලු දේ එකකින් - VR Headset සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :