භූතාපයෙන් විදුලිය හදන්න පුළුවන් නම් රජයේ අතහිත
( චාමර සම්පත් ) 2017-11-14 21:00:25
Comments - 1       Views - 893

භූ තාපයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කළ හැකි පුද්ගලයන් සිටීනම් ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබාදීමට රජය සූදානම් බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා අද (14දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී මතුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.

භූ තාපයෙන් විදුලිය නිපදවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රයෝගික වැඩපිළිවෙළක් ඇත්නම් ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමටත් නිපදවන විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 23.10 ට ලබාගැනීමටත් රජය සූදානම් බවද අජිත් පී. පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි උණුදිය උල්පත් තුළින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කර ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක්කිරීමේ  ක්‍රමයක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු සොයාගෙන ඇති නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් රජය නිසි ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වා ඇති බව සමාජ වෙඩ් අඩවි තුළ වාර්තාවී ඇති බව නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්‍රීවරයා සභාවට ප්‍රකාශ කළේය.

energycosts-1

භූතාපයෙන් විදුලිය හදන්න පුළුවන් නම් රජයේ අතහිත සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by Champa on (2017-11-14 11:53:26)

NO WAY. Don't put hands on groundwater aquifers. Electricity-Geothermal-water nexus is not suitable for Sri Lanka as it will contribute to aquifer depletion, impaired water quality or degradation in groundwater aquifers in other areas, which is irreversible. The earth's energy that is heated our groundwater is hot rocks not magma. To generate electricity from geothermal water, we have to draw out hot water clearly above centigrade 1500. The best we can get is less than 2000 centigrade hot water in Sri Lanka. Besides, we have only a very narrow belt of hot water springs from Trincomalee to Hambantota. If anybody wants to generate electricity using renewable energy, man, look around, we have solar, wind and ocean waves in abundance.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :