අයවැයෙන් අඩුවූ බීර වෙළෙඳ සැලේ නැතිලු
( නරේන් විශ්වජිත් ) 2017-11-14 03:20:07
Comments - 1       Views - 545

අයවැයට අනුව අරක්කු මිල වැඩි කිරීමට වෙළෙන්ඳන් කටයුතු කළත්, බියර් මිල අඩු නොකිරීමෙන් පාරිභෝගිකයා ගසා කෑමට වෙළෙන්ඳන්ට ඉඩදී සුරා බදු අධිකාරිය හා පාරිභෝගික අධිකාරිය නිහඬව සිටින බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

2018 අයවැයෙන් මධ්‍යසාරවල සැර අනුව නිෂ්පාදනයේ මිල තීරණය වන අතර අරක්කු මිල වැඩි කිරීමටත්, බියර් මිල අඩු කිරීමටත් තීරණය කෙරිණි. ඒ අනුව, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අරක්කු මිල වැඩි කිරීමට අදාල සමාගම් කටයුතු කිරීමෙන් සුපිරි වෙළදසැල් විසින් අරක්කු මිල වැඩිකර ඇති නමුත් බියර් මිල අඩු කර නොමැති බවද ඔවුහු පවසති.

මෙරට ව්‍යාපාරිකයන් සෑම විටම සිදුකරන්නේ කිසියම් භාණ්ඩයක මිල වැඩි වූ සැණින් භාණ්ඩ මිල වැඩි කිරීමත් භාණ්ඩයක මිල අඩු කළ විට භාණ්ඩ මිල අඩු නොකිරීමට කටයුතු කිරීමත් බවද ඔවුහු වැඩිදුරටත් පවසති.

අයවැයෙන් අඩුවූ බීර වෙළෙඳ සැලේ නැතිලු සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by sauvmya wikkramanayake on (2017-11-14 22:57:24)

Ai dakke nadda kassippu bona aya food city wala polime innawa beer bonna

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :