දුම්රිය වර්ජනය අවසන්
( ඉන්දික හේවාවිතාරණ ) 2017-10-12 18:16:15
Comments - 0       Views - 817

ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලබාදුන් පොරොන්දුවක් මත දුම්රිය වැඩවර්ජනය තාවකාලිකව නවතා දැමූ බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සඳහන් කරයි. සති දෙකක් තුළ කමිටුවක් පත්කර අදාළ ගැටලුව විසඳීමට පොරොන්දුවූ බවද වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ සඳහන් කරති.

දුම්රිය වර්ජනය අවසන් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :