සයිටම් විරෝධී පාගමන
( ඉසුරු පෙරේරා ) 2017-10-11 12:02:08
Comments - 1       Views - 2111

මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහිව පැවැත්වූ විරෝධතාව විසුරුවා හැරීමට පොලීසිය කඳුළු ගෑස්, ජල හා බැටන් පොලු ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය.

සයිටම් විරෝධී පාගමන සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by dhamneth on (2017-10-12 04:28:28)

these fellows are not intelligent enough to start their struggle at the correct time .they should have started this fight during the presidential election campaign

Posted by dhamneth on (2017-10-12 04:28:28)

these fellows are not intelligent enough to start their struggle at the correct time .they should have started this fight during the presidential election campaign

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :