සයිටම් විරෝධයට බැටන් පොලු ප්‍රහාරයක් - 3ක් අත්අඩංගුවට 18ට තුවාල
( ඉන්දික හේවාවිතාරණ ) 2017-10-10 17:16:06
Comments - 5       Views - 2954

සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය අහෝසි කරන ලෙස පැවැත්වූ විරෝධතාව විසුරුවා හැරීම සඳහා පොලීසිය බැටන් පොලු ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය. ඊට අමතරව කඳුළු ගෑස් හා අධි පීඩන ජල ප්‍රහාරයක්ද එල්ල කළේය.

මේ අතර විරෝධතාවට එක්ව සිටි සරසවි සිසුවෙක් හා තවත් සරසවි සිසුන්ගේ දෙමාපියන් දෙදෙනෙකුද අත්අඩංගුවට පත්විය. එසේම පොලීසිය එල්ල කළ ප්‍රහාරයෙන් සිසුන් 18ක් තුවාල ලබා ඇත.

AID_0888 AID_0880 AID_0877 AID_0869 AID_0811 AID_0818 AID_0828 AID_0835 AID_0838 AID_0841 AID_0844 AID_0858 AID_0794 AID_0786 AID_0745 AID_0722 AID_0731    AID_1002 AID_0999 AID_0992 AID_0968 AID_0945 AID_0970 AID_0774 AID_0768 AID_0763 AID_0736 AID_0707

සයිටම් විරෝධයට බැටන් පොලු ප්‍රහාරයක් - 3ක් අත්අඩංගුවට 18ට තුවාල සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (5)
Posted by Sanath on (2017-10-11 02:15:53)

Damn good. These robed people are a disgrace to Buddhism.

Posted by Don on (2017-10-10 23:13:02)

Thank you JVP for supplying the placards free of charge.See how many medical students in robes.

Posted by Dayan on (2017-10-10 09:52:51)

Now only the Government is governing.

Posted by mahinda on (2017-10-11 01:13:10)

I have never seen monk doctors in hospitals. Where do they treat patients? also, I thought monks are not supposed to wear beards but clean shave???

Posted by සෙනෙවි on (2017-10-10 06:37:21)

ආණ්ඩුව තෙල් අවසන්වීමට ආසන්න පහණක් වගේ දැල්ල වැඩිවෙලා සදහටම නිවෙන්නයි යන්නෙ

Posted by Sanath on (2017-10-11 02:15:53)

Damn good. These robed people are a disgrace to Buddhism.

Posted by Don on (2017-10-10 23:13:02)

Thank you JVP for supplying the placards free of charge.See how many medical students in robes.

Posted by Dayan on (2017-10-10 09:52:51)

Now only the Government is governing.

Posted by mahinda on (2017-10-11 01:13:10)

I have never seen monk doctors in hospitals. Where do they treat patients? also, I thought monks are not supposed to wear beards but clean shave???

Posted by සෙනෙවි on (2017-10-10 06:37:21)

ආණ්ඩුව තෙල් අවසන්වීමට ආසන්න පහණක් වගේ දැල්ල වැඩිවෙලා සදහටම නිවෙන්නයි යන්නෙ

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :