නව ජාතික උද්‍යාන දෙකක්
( . . ) 2017-09-13 19:29:10
Comments - 0       Views - 846

 රිටිගල - යාන් ඔය ජාතික උද්‍යානය හා හොරොව්පොතාන ජාතික උද්‍යානය නමින් නව උද්‍යාන දෙකක් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

දිවයිනේ උතුරු, උතුරු මැද හා වයඹ පළාත් වල අවතැන්වන අලි ඇතුන් සහ පැටවුන් රැකබලා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවැනි ඇත් අතුරු සෙවණ ලෙස රිටිගල ඇත් අතුරු සෙවණ ස්ථාපිත කරනු ලැබ තිබේ. එම ඇත් අතුරු සෙවණ සහ ඊට යාබද වනාන්තර ප්‍රදේශය ද ඇතුලත් වන හෙක්ටයාර් 427.8 ක භූමි ප්‍රමාණය, රිටිගල - යාන් ඔය ජාතික උද්‍යානය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

 එමෙන්ම අලි මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම සඳහා නිතර ගම් වදිමින් ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස හැසිරෙන වන අලින් අල්ලා ගාල් කිරීම පිණිස හොරොව්පොතාන ප්‍රදේශයේ ස්ථාපනය කර ඇති වන අලි රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානය ආශ්‍රිත භූමි ප්‍රදේශය ද ඇතුළත් හොරොව්පොතාන ජාතික උද්‍යානය එහි මායිම් සංශෝධනය කර නැවත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.

නව ජාතික උද්‍යාන දෙකක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :