අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ටත් කැඳවීමක්
( . . ) 2017-09-13 16:17:03
Comments - 0       Views - 1192

ප්‍රශ්නගත බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ජනපති කොමිසම හමුවේ ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ට එළැඹෙන 19දා කොමිසම හමුවට පැමිණෙන ලෙස දැනුම් දී ඇත. අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා ප්‍රශ්න ගත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේ කාලයේදී මහ බැංකු අධිපතිවරයා වශයෙන්ද කටයුතු කළේය.

DSC_9762

 

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ටත් කැඳවීමක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :