සුභග ශිෂ්‍යත්ව අයදුම්පත් බාරගැනීම 22දා තෙක් දීර්ඝ කරයි
( චාමර සම්පත් ) 2017-09-12 21:15:03
Comments - 0       Views - 365

ක්‍රීඩා, කලා හා නව නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රවල සුවිශේෂී දක්ෂතා දක්වන සිසු දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් හඳුන්වා දී ඇති සුභග ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම පසුගිය ජූලි මස 31 වැනිදා ආරම්භ වූ අතර, ඒ සඳහා අයදුම්පත් බාරගැනීමේ අවසන් දිනය මේ මස 22 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.   

නිර්මාණශීලී දරු පරපුරක් බිහිකිරීම උදෙසා ක්‍රියාවට නංවා ඇති මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මගින් ක්‍රීඩා , සෞන්දර්ය ක්‍රියාකාරකම් සහ නව නිපැයුම් යන විශේෂ කාණ්ඩ 03ක් යටතේ දක්ෂතා දක්වන සිසුන් 1000 දෙනෙකු සඳහා මසකට රුපියල් 2,500බැගින් වාරික 20 ක් සඳහා රුපියල් 50,000 ක ශිෂ්‍යත්වයක් ලබාදෙනු ලැබේ.

මෙහි ආරම්භක පියවර ලෙස අ.පො.ස.(උ.පෙළ) හැදෑරීම ආරම්භ කරන 12 වැනි ශ්‍රේණියේ දරුවන් සඳහා මෙම සුභග ශිෂ්‍යත්වය ප්‍රදානය කරනු ලබන අතර, ඉල්ලුම් කිරීමට අපේක්ෂිත සිසුන් විසින් තම අයදුම්පත් මේ මස 22 වැනි දිනට පෙර ඉල්ලුම් කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දන්වා සිටියි. අදාළ අයදුම්පත් සහ වැඩි විස්තරwww.moe.gov.lk  යන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.

සුභග ශිෂ්‍යත්ව අයදුම්පත් බාරගැනීම 22දා තෙක් දීර්ඝ කරයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :