මරදාන තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ දිනය 14දා
( ෂමිල පෙරේරා ) 2017-09-12 13:15:06
Comments - 0       Views - 487

මරදාන ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංගමය මගින් සිදුකරන බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් හා වැඩුමුළු අතරන් ප්‍රධානතම අංගය වන වාර්ෂික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ දිනය එලැඹෙන 14දා පැවැත්වීමට නියමිතය.

එදින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා මරදාන, ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ විද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ මෙ‍ම වැඩසටහන පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති අතර, එදින එම ක්ෂේත්‍රයට අදාලව ප්‍රවීනයන්ගේ දේශන, ප්‍රදර්ශන කුටි හා පරිගණක විනෝද ක්‍රීඩා ඇතුළුව විශේෂාංග ඇතුළු විවිධ අංග රැසක් පවතින බව ඔවුහු පවසති.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ඇල්මක් දක්වන සියලුදෙනාට මේ සඳහා සහභාගී වී විශාල දැනුම් සම්භාරයක් ලබාගැනීමට හැකිවන පරිදි මෙම දිනය සංවිධානය කර ඇති බව පැවසෙයි.

මරදාන තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ දිනය 14දා සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :