ප්‍රේක්ෂකයෝ වරකාපොළ ක්‍රීඩාංගණය විනාශ කරති
( වරකාපොළ රංගන රුවන් ) 2017-09-10 10:47:06
Comments - 0       Views - 2515

වරකාපොළ  ක්‍රීඩාංගණයේ ඊයේ (09දා) පැවැති සංගීත සංදර්ශනයක් නැරඹීම සඳහා පැමිණි ජනතාව එම ක්‍රීඩාංගණය සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්ම අපිරිසුදු කර තිබේ.

එය නැරඹීමට පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයන් හා වෙළෙන්දන් භාවිත කළ ජල බෝතල්, ආහාර පාන අසුරන ප්ලාස්ටික් බඳුන්, පොලිතීන් ඇතුළු දිරාපත් නොවන සියල්ලම ක්‍රිඩාංගණය තුළත් නගරය අවටත් දමා ගොස් තිබේ.

කෙසේ වෙතත් වරකාාපොළ ප්‍රාදේශීය සභා සේවයකයන් එය පිරිසුදු කරමින් සිටියි. 

1 20170910_071909 copy 20170910_072019 copy 20170910_072325 copy 20170910_073340 copy 20170910_073828 copy 20170910_073848 copy

ප්‍රේක්ෂකයෝ වරකාපොළ ක්‍රීඩාංගණය විනාශ කරති සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :