කලගෙඩිහේන ගින්නට බවුසර් රියදුරු හා සහායක අත්අඩංගුවට
( . . ) 2017-08-26 17:01:44
Comments - 0       Views - 814

කොළඹ - නුවර පාරේ කලගෙඩිහේනේදී ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ගිනි ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එම අවස්ථාවේදි ඉන්ධනහලට ඉන්ධන බැහැර කරමින් සිටි බවුසරයේ රියදුරු හා රිය සහායක අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කළ විමර්ශනයේදී හෙළි වී ඇත්තේ භූගත ඉන්ධන ටැංකි සඳහා ඉන්ධන බැහැර කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂක විධි විධාන නිසියාකාරව අනුගමනය කර නොමැති බවයි.

ඒ අනුව අවිධිමත් ලෙස බැහැර කර අනර්ථය සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් බවුසර රථයේ රියදුරු හා රිය සහායක ගම්පහ පොලීසිය මගින් ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ඉන්ධන හළ ඊයේ ගිනිගත් අතර එහිදී ඉන්ධන හල සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ විය.

කලගෙඩිහේන ගින්නට බවුසර් රියදුරු හා සහායක අත්අඩංගුවට සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :