මකුණො නිසා දුම්රිය නියාමකයන් වර්ජනයකට
( . . ) 2017-08-12 12:23:33
Comments - 1       Views - 616

සිය නිල නිවාස වල සිටින මකුණන් මර්දනය නොකිරීමට විරෝධය පළ කරමින් මරදාන දුම්රිය ස්ථනායට අනියුක්ත දුම්රිය නියාමකයන් වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

පෙ.ව 10ට පමණ ඔවුන් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කළේය. රට පුරා දුම්රිය බංගලා වල  මෙන්ම විවේක කමර වල මකුණන් සිටින බවට ඔවුහු පවසති. ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය හේතුවෙන් මරදානින් ගමන් ආරම්භ කරන කිසිඳු දුම්රියක් ධාවනය නෙවේ.

 

මකුණො නිසා දුම්රිය නියාමකයන් වර්ජනයකට සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by jack on (2017-08-12 22:54:35)

කිනිතුල්ලන් නිසා වර්ජනය ලබන සතියේ. 

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :