පැනගිය සෙබළුන්ට රැකවරණය ලබා දීම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක්
( අද කර්තෘ මණ්ඩලය ) 2017-08-11 19:30:13
Comments - 0       Views - 510

යුධ හුමුදාවෙන් පැනගොස් නිවාඩු නොගෙන රාජකාරියට වාර්තා නොකර සිටින සෙබළුන්ට රැකවරණය දීම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව එලෙස යුධ හමුදාවට වාර්තා නොකර සිටින හමුදා සාමාජිකයන්ට රැකියා අවස්ථා ලබාදීම හා ඔවුන්ට රැකවරණය ලබා දීම පවතින රටේ නීතිය අනුව අධිකරණයෙන් දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව යුධ හමුදා මූලස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

පැනගිය සෙබළුන්ට රැකවරණය ලබා දීම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :