සමෘද්ධිය නිසා පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් - සභාව අත්හිටුවා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් ගනියි
( නිදර්ශනී වික්‍රමසිංහ ) 2017-08-10 11:44:20
Comments - 2       Views - 1565

සමෘද්ධි සහනාධාරය පිළිබඳව මෑතකදී ඇතිව තිබෙන ගැටලු සහගත තත්ත්වය පිළිබඳව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ස්ථාවර නියෝග 23.2 යටතේ ප්‍රශ්ණ කිරීමත් සමග පාර්ලිමේන්තුව තුළ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇතිවිය.

ඔහු එස්.බී. දිසානයක අමාත්‍යවරයාට ප්‍රශ්නයක් යොමුකරමින් පැවැසුවේ සමෘද්ධි සහනාධාරයේ කිසියම් ආකාරයක කප්පාදුවක් වෙන්නේදැයි යන්නයි. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී එස්.බි. දිසානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ නොසිටියේය.

ඒ අනුව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගෙන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තුවෙන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පැවැසීය.

පසුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු කලුපටි බැඳගෙන සමෘද්ධිය කප්පාදු නොකරනු, විශ්‍රාම වැටුපට අත නොතබනු යනුවෙන් සඳහන් වූ දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාවයේ නිරත වන්නට විය.

එහිදී අජිත් පෙරේරා අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ සමෘද්ධි සහනාධාරය කප්පාදු නොකිරීම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතය බවයි. ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවැසුවේ අවුරුදු 20ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාක්ෂිකයන්ගේ සමෘද්ධි සහනාධාරය කපාහැරි බවත් අසාධාරණයක් නොවන ලෙසට දුප්පත් මිනිසුන්ට සහනාධාරය ලබාදෙන බවත්ය. 

පසුව සභාව උණුසුම්වූ අතර ඒ අනුව සභාව අත්හිටුවා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවීමට කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා කටයුතු කළේය.

Untitled-1 copy viber image 4 copy viber image 5 copy viber image 6 copy viber image copy viber image3 copy

සමෘද්ධිය නිසා පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් - සභාව අත්හිටුවා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් ගනියි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (2)
Posted by Sanath on (2017-08-10 01:02:03)

We must try to get rid of this mentality of subsidies. They should be only provided for the actual needy, and there should be a time frame, and within that there should be a program to get them stand on their own feet. What happens now is it had become a political matter and their favourties are getting it, in most cases till their life time, and in the meantime if they happen to stand on their own, they still continue to receive the subsidy.

Posted by one srilankan on (2017-08-10 01:07:47)

SB ALSO CONTRARY PERSON WHO DEFEAT HIS LAS ELECTION BUT YAHAPALANA RASCALS APPOINTED HIM AS AMP ,THIS IS ILLEGAL ,,PUBLIC REJECTED HIM BUT YAHAPALANAYA APPOINTED HIM WHAT A NONSENSE ,,SAC HIM HE IS THE ONE WHO DESTROYED MEDICAL EDUCATION OF SRILANKA,,PEOPLE ARE CURSING HIM AND ALL

Posted by Sanath on (2017-08-10 01:02:03)

We must try to get rid of this mentality of subsidies. They should be only provided for the actual needy, and there should be a time frame, and within that there should be a program to get them stand on their own feet. What happens now is it had become a political matter and their favourties are getting it, in most cases till their life time, and in the meantime if they happen to stand on their own, they still continue to receive the subsidy.

Posted by one srilankan on (2017-08-10 01:07:47)

SB ALSO CONTRARY PERSON WHO DEFEAT HIS LAS ELECTION BUT YAHAPALANA RASCALS APPOINTED HIM AS AMP ,THIS IS ILLEGAL ,,PUBLIC REJECTED HIM BUT YAHAPALANAYA APPOINTED HIM WHAT A NONSENSE ,,SAC HIM HE IS THE ONE WHO DESTROYED MEDICAL EDUCATION OF SRILANKA,,PEOPLE ARE CURSING HIM AND ALL

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :