මාලඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට රජයට පවරා ගැනේ
( අද කර්තෘ මණ්ඩලය ) 2017-07-17 11:59:17
Comments - 2       Views - 2147

මාලඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරා ගැනීමේ ගිවිසුම අද (17දා) එම රෝහලේදී ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ අත්සන් තැබුණි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සහ එම රෝහලේ සභාපතිවරයා වන වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා අතර  මෙම අත්සන් තැබීම සිදු කෙරුණි.

මේ අනුව එළඹෙන අගෝස්තු මස (01දා) සිට මෙම රෝහල ශික්ෂණ රෝහලක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මකවීමට නියමිතය.

ඡායාරූප - ශමීර රාජපක්ෂ

DSC_8091 DSC_8105 DSC_8118 DSC_8144 DSC_8150 DSC_8174 DSC_8182 DSC_8191 DSC_8197 DSC_8201 DSC_8224 DSC_8240 DSC_8247 DSC_8252 DSC_8287

මාලඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට රජයට පවරා ගැනේ සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (2)
Posted by mervyn on (2017-07-20 00:20:11)

ජනාධිපතිව ගොනාට අන්දන්න පුලුවන්ද?

Posted by one srilankan on (2017-07-19 02:31:45)

ජනාධිපති ඇතුළු සියල්ලෝම ජනතාව ගොනාට අන්දලා. කවුදකීවේ සයිටම් රෝහල ගන්න. මොකටද හදිස්සියේ කප්පරයක් රට ණය වෙලා තියාගෙන තවත් ණය මොකටද? කරුණාකරලා ඔය පවරාගත් ඔප්පු තිරප්පු මහජනාවට ප්‍රදර්ශනය කරන්න. කාටත් තමුන්නාන්සේලාගේ කෙරුවාව බලාගන්න. ඔට්ටුද බෑ. 

Posted by mervyn on (2017-07-20 00:20:11)

ජනාධිපතිව ගොනාට අන්දන්න පුලුවන්ද?

Posted by one srilankan on (2017-07-19 02:31:45)

ජනාධිපති ඇතුළු සියල්ලෝම ජනතාව ගොනාට අන්දලා. කවුදකීවේ සයිටම් රෝහල ගන්න. මොකටද හදිස්සියේ කප්පරයක් රට ණය වෙලා තියාගෙන තවත් ණය මොකටද? කරුණාකරලා ඔය පවරාගත් ඔප්පු තිරප්පු මහජනාවට ප්‍රදර්ශනය කරන්න. කාටත් තමුන්නාන්සේලාගේ කෙරුවාව බලාගන්න. ඔට්ටුද බෑ. 

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :