නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ ණය නෙවිල් ප්‍රනාන්දුම ගෙවයි
( . . ) 2017-07-17 07:10:55
Comments - 1       Views - 2875

මාලඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල අද (17දා) රජයට පවරා ගන්නා අතර එම රෝහලේ සෞඛ්‍ය සේවා කටයුතු අගෝස්තු 01 දා ඇරඹීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

පෙරවරු 10.00 ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රෝහල රජයට පවරා ගැනීමට නියමිතය.

රෝහලේ තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් බිලියන 3.5 ක් පමණ වෙන අතර එය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පවරා ගැනීමෙන් පසු ශික්ෂණ රෝහලක් ලෙස පවත්වාගෙන යෑමට නියමිතය.

එසේම රෝහල ඉදිකිරීම සඳහා ලබාගත් බැංකු ණය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් අඛණ්ඩව ගෙවීමට නියමිතය. නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල මෙන් විශේෂ මණ්ඩලයක් මගින් නිදහස් රෝහලක් ලෙස පවත්වාගෙන යෑමට නියමිතය.

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ ණය නෙවිල් ප්‍රනාන්දුම ගෙවයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by one srilankan on (2017-07-16 20:54:53)

මේකේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය කුමක්ද? හදවතට එකඟව නෙවිලුත් රාජිතත් ජනතාවට කියන්න. ජනතාව මෙම රෝහල ඉල්ලුවේ නැත. ජනතාව කීවේ සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය අහෝසි හෝ ජනසතු කරන්න. නමුත් ජනතාව නොමග යවන පරිදි යහපාලන පොරොන්දුවක් කිය කියා මේක කරනවා. රාජිතගෙන් අහන්න පුළුවන්නම් පෙන්නන්න යහපාලන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ කොතනද තියෙන්නේ සයිටම් රෝහල පවර ගැනීම තියෙන්නේ කියලා.  මේකේ අරමුණ කෝටිය ගානේ ළමයින්ගෙන් සල්ල අරන් ශික්ෂණ රෝහලක ලෙඩ්ඩු නැති අඩුව පිරිමහ ගන්නවා. නීති විරෝධි ලෙස තවදුරටත් සයිටම් පවත්වාගෙන යන්න. මගේ අදහස ජනතාව අනුමත කරාවි. 

Posted by one srilankan on (2017-07-16 20:54:53)

මේකේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය කුමක්ද? හදවතට එකඟව නෙවිලුත් රාජිතත් ජනතාවට කියන්න. ජනතාව මෙම රෝහල ඉල්ලුවේ නැත. ජනතාව කීවේ සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය අහෝසි හෝ ජනසතු කරන්න. නමුත් ජනතාව නොමග යවන පරිදි යහපාලන පොරොන්දුවක් කිය කියා මේක කරනවා. රාජිතගෙන් අහන්න පුළුවන්නම් පෙන්නන්න යහපාලන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ කොතනද තියෙන්නේ සයිටම් රෝහල පවර ගැනීම තියෙන්නේ කියලා.  මේකේ අරමුණ කෝටිය ගානේ ළමයින්ගෙන් සල්ල අරන් ශික්ෂණ රෝහලක ලෙඩ්ඩු නැති අඩුව පිරිමහ ගන්නවා. නීති විරෝධි ලෙස තවදුරටත් සයිටම් පවත්වාගෙන යන්න. මගේ අදහස ජනතාව අනුමත කරාවි. 

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :