ආසියානු නිෂ්කාශන සංගම් අධ්‍යක්ෂ රැස්වීම පැවැත්වේ
( ෂමිල පෙරේරා ) 2017-07-15 14:50:27
Comments - 0       Views - 429

ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමයේ තාක්ෂණික කමිටුවේ රැස්වීම සහ ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමයේ 46 වැනි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම, පසුගිය 12 සහ 13 යන දිනයන්හ්දී ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වයෙන් කොළඹදී පැවැත්විණි.

ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමයේ වත්මන් සාමාජිකත්වය මහ බැංකු/මූල්‍ය අධිකාරීන් 9කින් සමන්විත වේ. බංග්ලාදේශය, භූතානය, ඉන්දියාව, ඉරානය, මාලදිවයින, මියන්මාරය, නේපාලය, පාකිස්ථානය සහ ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමයේ වත්මන් සාමාජිකත්වය උසුලයි.

ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමයෙ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය, එම රටවල මහ බැංකු අධිපතිවරුන්/මූල්‍ය අධිකාරීන් හි ප්‍රධානීන් සමන්විත වේ.

ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමයෙ කාර්යයන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට වගකියනු ලබන මහලේකම්වරයෙකු යටතේ සිදුකරනු ලබන අතර, එහි ලේකම් කාර්යාලය ඉරානයේ ටෙහෙරාන් නුවර පිහිටා ඇත.

ආසියානු නිෂ්කාශන සංගම් අධ්‍යක්ෂ රැස්වීම පැවැත්වේ සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :