තම්බපණ්ණී Wedding Fair 2017 ගාලු පුරහලේදී
( . . ) 2017-07-13 19:09:45
Comments - 0       Views - 785

දකුණුලක දැවැන්තම විවාහ මංගල ප්‍රදර්ශනය වන "තම්බපණ්ණී Wedding Fair 2017"  මෙම මස 14,15,16 තෙදින පුරා ගාලු පුරහල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

මනාලියන් දැක්ම,මනාලියන් හැඩගැන්වීමේ තරග, ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගේ උපදෙස් සහ විවාහ මංගල උත්සවයක් සාර්ථකව සංවිධානය කරගැනීමට අවශ්‍ය තවත් අංග රාශියකින් මෙම ප්‍රදර්ශනය සමන්විතය.

 නොමිලේ පැවැත්වෙන මෙම ප්‍රදර්ශනය Thambapannie wedding Planning and Event Management ආයතය සංවිධානය කරයි.

තම්බපණ්ණී Wedding Fair 2017 ගාලු පුරහලේදී සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :