ජාතික පාසල් ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට ඇමති උපදෙස්
( රුවන් කාශ්‍යප ) 2017-06-19 18:59:57
Comments - 0       Views - 1183

සියලුම ජාතික පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දීඅද (19දා)  පැවති ජාතික පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ගේ රැස්වීමේ දී අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබාදී ඇත.

මේ අනුව එම පාසල් වල පවතින  ගුරු පුරප්පාඩු හා අතිරික්ත ගුරුවරුන් සම්බන්ධ තොරතුරු අනුව ගුරු තුලනය කඩිනම් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසටද පවසා තිබේ. එසේම දීර්ඝ කාලයක් පුරා එකම ජාතික පාසලක සේවය කරන ගුරුවරුන් සඳහා ස්ථාන මාරු ලබාදීමටත්,  ජාතික පාසල්වල පවතින ගුරු ඌණතා සහ පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් නිදහස් කර ඇති සුදුසුකම් සහිත පළාත් ගුරුවරුන් ජාතික පාසල් ගුරුවරුන් ලෙස බඳවාගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසද  අමාත්‍යවරයා මෙහිදී උපදෙස් දී ඇත.

මීට අමතරව ‍ශ්‍රේණිධාරී ගුරුවරුන්ගේ ගැටලු විසඳීමට කඩිනම් පියවර ගන්නා බවද මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ.

 

ජාතික පාසල් ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට ඇමති උපදෙස් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :